[ Tự kỷ ] Những đoạn trích đáng nhớ từ lý thuyết văn hóa

Đơn giản là những đoạn bài học khiến tôi ấn tượng !!!

.

“Phần lớn những quan hệ con người là mang tính giao dịch trong bản chất, đòi hỏi trao đổi có đi có lại, nhân nhượng lẫn nhau… tương tác hành động nhằm đảm bảo giá trị mà chủ thể giành được nhiều hơn hoặc ít nhất ngang bằng với giá trị đem cho”

“Trao đổi lợi nhuận (lợi nhuận vật chất/ lợi nhuận tâm lý/ lợi nhuận biểu tượng). Sự trao đổi là đối tượng dễ thương thuyết giữa người với người về giá trị mà họ trông đợi. Một sự không cân bằng trong trao đổi có thể dẫn đến một thương thuyết mới hoặc bẻ gãy quan hệ.

Tình bạn, quan hệ yêu đương, quan hệ đối tác là những ví dụ.

Chuẩn mực của những vai trò và quy tắc xã hội không phải những phong tục được khắc vào đá và mọi người phải tuân thủ. Đúng hơn, nhiều trong số những quy tắc trong những quan hệ xã hội hình thành từ thương thuyết và giao dịch có tính chất chiến thuật giữa những chủ thể hành động”

Nomad of South Persia –  Fredrik Barth

“Một mặt tôi miêu tả hành xử, xúc cảm của người Eskimo, mặt khác tôi miêu tả những xúc cảm của chính tôi trong tình thế tham dự. Tôi là một bộ phận hữu cơ của trường hợp nghiên cứu. Những trải nghiệm của tôi về tương tác giữa xúc cảm của bản thân tôi và xúc cảm của họ trở thành nguồn dữ liệu đáng giá”.

“Tôi trở về và kể câu chuyện của chúng tôi”

Never in anger – Jean Brigg

“Chỉ sau khi trải qua mất mát của chính mình, tôi mới hiểu điều mà những người già Ilongot hàm nghĩa khi họ nói về sự phẫn nộ, giận dữ trong nỗi thống khổ mất người thân như nguồn gốc cho niềm khát khao chặt những cái đầu người của họ”  

Grief and a Head hunter’s Rage – Renato Rosaldo

“Như trong mọi quan hệ con người khác, một lập trường khách quan thuần khiết (loại bỏ ngã thức) là mang tính hủy diệt đối với giao tiếp với tư cách lập trường chủ quan (loại bỏ tha thức). Nếu nhân học văn hóa chỉ rút ra tri thức dựa trên những hội thoại trong đó chủ thể và khách thể liên tục chuyển đổi vai thì nó sẽ trở thành kỹ thuật trần trụi, cái vỏ trầu khô héo”

“Quan sát tham dự là phương tiện nhưng cũng là mục đích tự thân. Nó là sự hòa nhập, chìm đắm hoàn toàn vào tha tính, sự lắng nghe lâu dài, sự trao đổi bản ngã”

The Broken fountain – Thomas Belmonte

“Không có đạo đức nếu giữ thái độ trung lập khi đối mặt với tấn kịch rộng lớn của sinh – tử, thiện – ác đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của những người bên lề xã hội, những người kém may mắn. Chúng ta không thể tự cho phép mình tiếp tục sự chiếm lĩnh hàn lâm, mù lòa câm điếc trước đau khổ của con người, lẩn tránh tranh luận chính trị về những dân tộc đói khát của thế giới thứ ba đã hào phóng cấp cho chúng ta nguồn sống”.

Nancy Scheper-Hughes

[ LGBT ] Hôn nhân cùng giới ở Việt Nam hiện nay

Cao học Văn hóa học khóa 16A nhóm 3 thực hiện
La Âm, Trương Linh, Thanh Quyên, Phương Tri, Đỗ Uyên, Bảo Vy

Dẫn nhập

Những người đồng tính, song tính và chuyển giới tồn tại trong thực tế, ngày càng được biết đến nhiều hơn trong xã hội Việt Nam. Những lễ cưới giữa người cùng giới được tổ chức gần đây đã gây nhiều ý kiến trái chiều, ủng hộ lẫn phản đối. Cho nên, việc tìm hiểu hôn nhân cùng giới là cần thiết để có thể nhìn nhận vấn đề này một cách hợp lý.

Nhiệm vụ của bài tiểu luận này là xem xét tính giá trị của hôn nhân cùng giới ở Việt Nam hiện nay dưới góc nhìn văn hóa học. Mục đích đưa ra kết luận về hiện tượng xã hội này là văn hóa, văn minh hay phi văn hóa.

Nội dung

Chương 1. Những vấn đề lý luận và thực tiễn

1.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Untitled

 

1.2. Hôn nhân, giới tính và hôn nhân cùng giới

1.2.1.  Hôn nhân

Có rất nhiều định nghĩa về hôn nhân trên thế giới cũng như ở Việt Nam, từ nhiều góc độ như triết học, xã hội học, nhân học… Trong phạm vi bài tiểu luận này, sử dụng định nghĩa của tác giả Ngô Thị Thanh Quý, trong công trình “Nghiên cứu hôn nhân và biến đổi hôn nhân của Việt Nam: mấy vấn đề có ý nghĩa lý luận và phương pháp luận”:

“Hôn nhân là một hiện tượng của đời sống, được chuẩn mực hóa, khuôn mẫu hóa về quyền hạn, nghĩa vụ  cho các vai trò xã hội trên nhiều phương diện như phong tục, đạo đức, pháp lý, nhằm đáp ứng các nhu cầu của con người trong các quan hệ tính giao, sinh nở, nuôi dưỡng người già và con cái.” [1]

 Điều này có nghĩa hôn nhân là một thiết chế xã hội – là tập hợp những khuôn mẫu ứng xử và vai trò xã hội với mục tiêu giải quyết các nhu cầu của xã hội.

Hôn nhân được xem là cơ sở để hình thành gia đình.

Trong lịch sử nhân loại, có rất nhiều hình thái hôn nhân, như ở buổi ban sơ là quần hôn, rồi hôn nhân giữa hai thị tộc, tiếp đó là nội hôn (endogamy), ngoại hôn (exogamy), rồi hôn nhân đa thê (một đàn ông lấy nhiều vợ), hoặc đa phu (một phụ nữ lấy nhiều chồng), hôn nhân liên tục (continuation marriage), hôn nhân một vợ một chồng…

Hiện nay, hôn nhân ở Việt Nam dựa trên nguyên tắc đầu tiên là “ Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng” và nhiều nguyên tắc khác được quy định trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

Ở mọi nền văn hóa trên thế giới, ngay cả Việt Nam, từ xưa đến nay, trong việc hôn nhân, người dân đều thực hiện đồng thời cả hai hệ thống nghi thức:  nghi thức pháp lý và nghi thức phong tục.

– Nghi thức pháp lý là một hệ thống thể chế chung, phản ánh mối quan hệ giữa công dân với nhà nước hay giữa công dân với công dân. Sự kiện đánh dấu sự chính thức của hôn nhân về nghi thức pháp lý là việc đăng ký kết hôn.

– Nghi thức phong tục là hệ thống thể chế quy định cách ứng xử của các vai trò xã hội về những việc phải làm, hoặc nên làm trong hoạt động sinh tồn ở mỗi nhóm hay mỗi cộng đồng người. Sự kiện đánh dấu sự chính thức của hôn nhân về nghi thức phong tục là lễ cưới.

Trong “Văn hóa học”, nhà nghiên cứu Đoàn Văn Chúc giải thích tình trạng này như sau: “Hiện thời, trong ý thức của nhân dân ta, khi thực hiện hệ nghi thức theo luật định là người ta thực hiện bổn phận của công dân đối với luật pháp. Và khi thực hiện hệ nghi thức phong tục cổ truyền là người ta thực hiện bổn phận của một thành viên đối với nhóm xã hội mà người ta bắt rễ: nhóm gia tộc, nhóm xóm giềng, nhóm nghề nghiệp, nhóm bạn”[2].

1.2.2.  Giới tính[3]

Chúng ta thường chỉ dùng một từ tiếng Việt là “Giới tính” để chỉ cho tất cả những vấn đề liên quan đến tâm sinh lý cá nhân và quan hệ yêu đương của một người, dẫn đến khái niệm “Giới tính” trở nên mơ hồ, tối nghĩa, gây nhầm lẫn về nhiều vấn đề. Cho nên, những khái niệm chi tiết ban dưới sẽ giúp chúng ta nhìn rõ hơn về mình và những người xung quanh – nhìn rộng hơn những thông tin giới tính sinh học có trên giấy khai sinh.

Nói về tâm sinh lý cá nhân và quan hệ yêu đương của một người, có ba cụm khái niệm liên quan là Giới tính, Giới và Tính dục. Ba khái niệm này đều giao với nhau: từ “Giới tính” phát triển thành “Giới” và “Tính dục”.

1. Giới tính  (Sex) – Gọi đầy đủ là “Giới tính sinh học”

Giới tính dùng để nói về mặt cấu tạo sinh học của một con người là chính. Bao gồm cả bộ phận sinh dục ngoài (dương vật, âm vật…) và bộ phận hay đặc điểm sinh dục bên trong (nhiễm sắc thể, hoóc-môn, buồng trứng, tử cung…)

Từ đây, chúng ta có người có giới tính Nam (Male), giới tính Nữ (Female) hay người Liên giới tính (Intersex) – người cấu tạo sinh học không điển hình là nam hay nữ (có cả 2 bộ phận sinh dục, nhiễm sắc thể là XXY…)

2. Giới (Gender) – Gọi đầy đủ là “Giới tính xã hội”.

Giới của một người hình thành trong quá trình trưởng thành của người đó.

Về cơ bản Giới cấu thành từ 3 góc nhìn: Giới tính sinh học, Mong đợi xã hội (như văn hóa, truyền thống…), Bản dạng giới (cảm nhận của mỗi cá nhân về giới tính của mình).

Từ đây, chúng ta có người Nam hoặc Nữ – không chuyển giới (Cisgender man/woman), người Nam hoặc Nữ – chuyển giới (Transgender man/woman) và người Xuyên giới (có thể gọi chung bằng từ Transgender).

Trong “Giới” sẽ bao gồm cả “thể hiện giới, vai trò giới”. Ví dụ: chồng, vợ, uke, seme, butch, femme, nữ tính, nam tính, unisex, tomboy (cùng rất nhiều từ ngữ chỉ vai trò và thể hiện bên ngoài khác…)

3. Tính dục (Sexuality) – Hiểu một cách đơn giản đó là chuyện Tình dục (Sex) và Tình yêu (Love) của một người.

Tính dục của một người được hình thành trong quá trình trưởng thành của người đó, nhấn mạnh vào mối quan hệ yêu đương của họ. Thông thường, một người sẽ xác định được xu hướng tính dục (sexual orientation) của mình ở giai đoạn dậy thì, khi bắt đầu có những cảm xúc yêu đương hướng đến một người khác.

Từ đây, chúng ta có những khái niệm như dị tính (Heterosexual), đồng tính (Homosexual) gồm đồng tính nữ (Lesbian) và đồng tính nam (Gay), song tính (Bisexual), vô tính (Asexual), cùng nhiều khái niệm khác.

1.2.3.  Hôn nhân cùng giới

Trong công trình nghiên cứu “Kết quả trưng cầu ý kiến người dân về hôn nhân cùng giới 2013”, hôn nhân cùng giới được định nghĩa như sau: “Hôn nhân cùng giới (same-sex marriage) là hình thái hôn nhân của hai người có cùng giới tính sinh học, hoặc giới tính đã được pháp luật công nhận trong giấy chứng sinh hoặc khai sinh.” [4]

Bên cạnh đó có hình thức “Kết hợp dân sự” (civil union, civil partnership, registered partnership, life partnership, significant relationship, domestic partnership) là hình thức chung sống như vợ chồng có đăng ký theo quy định của pháp luật cho các cặp tình nhân cùng giới, một số nơi có cả khác giới.[5]

Pháp luật Việt Nam không thừa nhận hôn nhân cùng giới và kết hợp dân sự, nhưng không cấm tổ chức lễ cưới cùng giới.

Trên thế giới, kết hợp dân sự lần đầu tiên được hợp pháp hóa tại Đan Mạch năm 1989. Hôn nhân cùng giới được hợp pháp hóa đầu tiên tại Hà Lan năm 2001. Cho đến nay, đã có 23 quốc gia và vùng lãnh thổ hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới,  19 quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận kết hợp dân sự.

Soquocgiavavunglanhtho

1.3.  Văn hóa, phi văn hóa và văn minh

1.3.1.  Văn hóa

Trong công trình “Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam”, GS.VSKH Trần Ngọc Thêm định nghĩa văn hóa như sau: “Văn hóa là hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội”.

Các đặc trưng của văn hóa gồm: (1) tính hệ thống thực hiện chức năng tổ chức xã hội ổn định, (2) tính giá trị thực hiện chức năng điều chỉnh xã hội, định hướng các chuẩn mực làm động lực cho sự phát triển xã hội (3) tính nhân sinh mang chức năng giao tiếp và (4) tính lịch sử thực hiện chức năng giáo dục, đảm bảo tính kế tục của lịch sử.

Muốn kết luận một hiện tượng, sự vật đã có đủ tính nhân sinh, tính lịch sử và tính hệ thống có thuộc phạm trù văn hóa hay không phải xem xét mối tương quan giữa mức độ “giá trị” và “phi giá trị” trong chúng.

1.3.2.  Phi văn hóa

Phi văn hóa là những sản phẩm cho con người tạo ra có đủ tính hệ thống, tính lịch sử, nhưng không có tính giá trị. Nói đúng hơn, phi văn hóa là những sự vật hiện tượng có tính hệ thống và tính lịch sử do con người tạo ra nhưng thiếu tính giá trị trong hệ tọa độ đang xét. Phi văn hóa có thể chia làm 3 loại:

– Thiếu văn hóa: là hiện tượng phi văn hóa do chủ thể thiếu bản lĩnh hoặc sử dụng bản lĩnh không đúng chỗ dẫn đến một lựa chọn không phủ hợp với K-C-T của mình.

– Vô văn hóa: là hiện tượng phi văn hóa do chủ thể hành xử không theo chuẩn mực chung một cách vô thức, hoặc không ý thức hết những hậu quả của nó. Vô thức toàn phần: khi chủ thể sống trong môi trường mà việc sai chuẩn mực được thực hiện một cách tự nhiên, vô tư. Vô thức bán phần: khi chủ thể biết hành động của mình không theo chuẩn mực chung nhưng vẫn làm do không ý thức hết những hậu của của nó.

– Phản văn hóa: là hiện tượng phi văn hóa do chủ thể hành xử không theo chuẩn mực chung một cách hữu thức, với một triết lý riêng. Phản văn hóa là phi văn hóa ở mức độ cao nhất. Phản văn hóa là hữu thức, cố tình từ chối văn hóa hiện hành, nhằm xây dựng một văn hóa khác. Cho nên, có thể nói, phản văn hóa là phi văn hóa có tính văn hóa nhất.

1.3.3.  Văn minh

Trong công trình “Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam”, GS.VSKH Trần Ngọc Thêm định nghĩa văn hóa như sau: “Văn minh (văn = vẻ đẹp, minh = sáng) là khái niệm mang tính quốc tế, có nguồn gốc từ phương Tây đô thị và chỉ trình độ phát triển nhất định của văn hóa chủ yếu về phương diện vật chất”

Văn minh là hệ thống những giá trị do con người sáng tạo ra, thiên chức là tạo sự phát triển của xã hội, thiên về giá trị vật chất, có tính quốc tế, mạnh ở phương Tây đô thị… Văn minh và văn hóa khác nhau ở tính lịch sử: văn hóa luôn có bề dày lịch sử, văn minh là một lát cắt đồng đại chỉ trình độ phát triển của văn hóa.

Bảng so sánh

SosanhvanhoavanminhphiVH

Chương 2. Giá trị của hôn nhân cùng giới

2.1. Định vị giá trị

GS.VSKH Trần Ngọc Thêm định nghĩa giá trị như sau:

 “Giá trị là tính chất của khách thể A được khúc xạ qua sự đánh giá của chủ thể đánh giá (và cũng là người thụ đắc) C, xét trong quan hệ giữa C với A, và giữa A với khách thể khác (B, D…) trong không gian K và thời gian cụ thể T”

Dựa theo định nghĩa giá trị, ta có thể định vị:  khách thể A là hôn nhân cùng giới, khách thể B là hôn nhân khác giới, và hệ tọa độ K-C-T như sau:

dinhvigiatri1

 

dinhvigiatr2

2.2. Định lượng giá trị

Để định lượng giá trị của hôn nhân cùng giới, phải đặt hôn nhân cùng giới trong mối quan hệ so sánh với hôn nhân khác giới, cả mặt giá trị và mặt phi giá trị.

2.2.1. So sánh về giá trị

a. Số lượng giá trị

–  Hôn nhân khác giới

+ Đối với bản thân người dị tính (cá nhân):  Thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý cá nhân.

+ Đối với gia đình của người dị tính (gia đình): tái sản xuất ra con người về mặt sinh học và xã hội; nuôi dưỡng, chăm sóc các thành viên trong gia đình; làm kinh tế và tổ chức đời sống gia đình; duy trì các mối quan hệ thân tộc.

+ Đối với xã hội Việt Nam (xã hội):  Duy trì sự tồn tại ổn định và phát triển bền vững của xã hội. Đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho mọi công dân. Duy trì quan niệm và phong tục truyền thống về hôn nhân.

– Hôn nhân cùng giới

+  Đối với người đồng tính (cá nhân):  thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý cá nhân.

+ Đối với gia đình những người đồng tính (gia đình): gián tiếp tái sản xuất ra con người về mặt sinh học (nhờ người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, sử dụng ngân hàng tinh trùng) và mặt xã hội (nhận con nuôi); nuôi dưỡng, chăm sóc các thành viên trong gia đình; làm kinh tế và tổ chức đời sống gia đình; duy trì các mối quan hệ thân tộc.

+ Đối với xã hội Việt Nam (xã hội): Giảm kỳ thị, phân biệt đối xử về giới (bao gồm cả 3 yếu tố: giới tính sinh học, giới tính xã hội và tính dục) trong mọi mặt của cuộc sống: giáo dục, y tế, kinh tế, cư trú… Đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho mọi công dân. Duy trì sự tồn tại ổn định và phát triển bền vững của xã hội.

–  Bảng so sánh

soluonggiatri

Về số lượng các giá trị của hôn nhân cùng giới và hôn nhân khác giới là tương đương nhau, ngoại trừ giá trị đối với xã hội là “giảm kỳ thị, phân biệt đối xử về giới” chỉ có ở hôn nhân cùng giới, giá trị “Duy trì quan niệm và phong tục truyền thống về hôn nhân” chỉ có ở hôn nhân khác giới.

b. Mức độ giá trị

– Cá nhân:

Mọi con người đều có nhu cầu về mặt sinh lý (ăn, uống, tính dục…) và tâm lý (yêu thương, giao tiếp, an toàn…). Cho nên, ở giá trị thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý của 2 loại hôn nhân là tương đương nhau.

–  Gia đình:

+ Tái sản xuất ra con người về mặt sinh học và xã hội: đối với hôn nhân khác giới, giá trị này đã được khẳng định vững chắc. Nhưng với hôn nhân cùng giới, hoặc kết hợp dân sự, vẫn có rất nhiều tranh cãi về hậu quả và ích lợi trong việc nuôi dạy con cái, đặc biệt là quyền lợi và sự phát triển tâm sinh lý trẻ em. Nhận con nuôi, hay nhờ người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo hoặc sinh con nhờ ngân hàng tinh trùng, không được đánh giá cao bằng việc con cái có quan hệ huyết thống với tất cả các thành viên còn lại trong gia đình, đặc biệt đối với những xã hội đề cao việc duy trì nòi giống như Việt Nam.

+  Nuôi dưỡng, chăm sóc các thành viên trong gia đình: việc xây dựng hôn nhân bền vững và gia đình hạnh phúc có tác dụng rất lớn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc người già và trẻ em, đặt biệt là các gia đình từ nhiều thế hệ. Với việc này, hôn nhân cùng giới hay khác giới đều có giá trị ngang nhau.

+ Duy trì các mối quan hệ thân tộc:  người Việt Nam trọng gia đình và họ hàng. Hôn nhân ở Việt Nam, không chỉ là việc của 2 người, mà là việc của 2 gia đình, 2 dòng họ. Vai trò của “con rể, con dâu” trong hôn nhân cùng giới đối với các mối quan hệ thân tộc sẽ khác biệt với hôn nhân khác giới, nhưng chưa có nghiên cứu cụ thể, và phần lớn người cùng giới sống chung ở Việt Nam không công khai.

+ Làm kinh tế và tổ chức đời sống gia đình: Về kinh tế gia đình,  2 người sống chung có thể (1) độc lập về tài chính, (2) cùng tạo thu nhập và góp cùng chi tiêu, (3) một người chu cấp cho người còn lại.  Đối với hôn nhân cùng giới, hình thức  (1) và (2) chiếm đa số, phân công việc nhà bình đẳng; với hôn nhân khác giới, chủ yếu là hình thức (2) và (3), phụ nữ thường ở nhà lo việc nội trợ.

–  Xã hội:

+ Đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân:  pháp luật Việt Nam quy định mọi công dân đều bình đẳng (đóng thuế, kết hôn, giáo dục, y tế…) cho nên việc phân biệt đối xử dựa vào giới tính, giới hay tính dục là vi phạm nhân quyền.

+ Giảm kỳ thị, phân biệt đối xử về giới: hôn nhân cùng giới được công nhận về mặt pháp luật sẽ giảm được tình trạng người đồng tính tiếp tục trở thành nạn nhân của bạo hành gia đình, bạo lực học đường, hôn nhân giả, gia đình người đồng tính bị kỳ thị… Bên cạnh giúp gia tăng bình đẳng giới về giới tính xã hội, cũng tăng bình đẳng giới về giới tính sinh học giữa nam và nữ trong: giáo dục, y tế, chính trị, kinh tế…

+ Duy trì quan niệm và phong tục truyền thống về hôn nhân: theo quan điểm truyền thống, hôn nhân phải là sự kết hôn của 1 người nam và 1 người nữ về giới tính sinh học, hôn nhân chỉ có ý nghĩa khi phục vụ cho mục đích duy trì nòi giống… nhưng hôn nhân cùng giới đã phá bỏ những điều này, đòi hỏi phải định nghĩa lại hôn nhân, nhìn nhận thêm những ý nghĩa và mục đích khác của hôn nhân, thay đổi những quan điểm truyền thống về bổn phận của các thành viên trong quan hệ gia đình, dòng họ…

+ Duy trì sự tồn tại ổn định và phát triển bền vững của xã hội: hôn nhân và gia đình khác giới là tế bào hình thành nên xã hội. Hôn nhân và gia đình cùng giới cũng có những chức năng này, và việc công nhận hôn nhân cùng giới có thể giúp cộng đồng LGBT tự tin hơn trong việc tham gia đóng góp tích cực vào các hoạt động kinh tế – xã hội, giảm gánh nặng xã hội khi gia đình cùng giới được quyền nhận nuôi trẻ mồ côi…

–  Bảng so sánh

mucdogiatri

Chú thích:  (#) vẫn còn tranh cãi, hoặc chưa được nghiên cứu.

2.2.2  So sánh về phi giá trị

a. Số lượng phi giá trị

– Hôn nhân cùng giới

+ Nhiều người lớn tuổi đồng tính phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe và vấn đề tài chính khi về già, người đồng tính có tuổi thọ kém hơn khoảng 20 năm so với người dị tính (cá nhân).

+ Chỉ một số ít mối quan hệ đồng tính đạt được tuổi thọ lâu dài về hôn nhân. Hôn nhân đồng tính bao gồm cả việc công nhận quyền thành lập một gia đình bằng sinh sản nhân tạo, đẻ mướn, bất kỳ đứa trẻ được tạo ra trong đó sẽ không có khả năng có cả mẹ và cha (gia đình)

+ Người đồng tính luôn muốn tìm nhiều bạn tình riêng dù vẫn đang chung sống với nhau. Các cặp đôi đồng tính không xem đó là hành vi ngoại tình mà lại coi đó là điều cần thiết trong lối sống của họ (xã hội)

– Hôn nhân khác giới

+ Nhiều người trong hôn nhân khác giới thường không hài lòng trong đời sống hôn nhân của mình (cá nhân)

+ Mối quan hệ trong hôn nhân có nhiều mâu thuẫn, tỉ lệ ly hôn ngày càng cao, bạo hành gia đình nặng hơn, các cuộc bạo lực gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng (gia đình)

+ Nhiều vụ án mạng gây chấn động xã hội, trẻ em bị bỏ rơi, tệ nạn xã hội đều xuất phát từ quan hệ hôn nhân khác giới đổ vỡ

– Bảng so sánh

soluongphigiatri

b. Mức độ phi giá trị

– Cá nhân

+ Trong đời sống cá nhân gặp phải nhiều vấn đề, mức độ của 2 loại hôn nhân này gần tương đương nhau

– Gia đình

+ Hôn nhân đồng tính bao gồm cả việc công nhận quyền thành lập một gia đình bằng sinh sản nhân tạo, đẻ mướn, bất kỳ đứa trẻ được tạo ra trong đó sẽ không có khả năng có cả mẹ và cha.

+ Đứa trẻ sẽ phải lớn lên mà thiếu vắng sự hướng dẫn giới tính từ người có cùng giới tính với nó, nhất là trong gia đoạn dậy thì, từ đó làm tăng nguy cơ về sự lệch lạc hành vi giới tính, trong khi nếu trẻ em có sự giáo dục của cả cha và mẹ vấn đề này sẽ ít đi

+ Tình mẫu tử của con người sâu sắc nhất, nhưng mối quan hệ này sẽ bị bãi bỏ bởi “hôn nhân” của hai người đàn ông. So với hôn nhân khác giới vấn đề này nghiêm trọng hơn rất nhiều.

+ Thúc đẩy phong trào hôn nhân đồng tính sẽ làm suy yếu tổ chức gia đình. Mà tổ chức gia đình là nền mống của để phát triển xã hội

– Xã hội

+ Nếu chấp nhận hôn nhân đồng tính, đó sẽ là hành vi tước đoạt cha mẹ có chủ ý. Đó là hành vi phạm tội đối với trẻ em, và pháp luật trở thành công cụ buộc một đứa trẻ phải sống mà không có một người mẹ hoặc cha có chức năng bình thường

+ Hôn nhân đồng tính không khác hơn chế độ đa thê và không mang lại lợi ích gì cho trẻ em hoặc xã hội giống như hôn nhân truyền thống mang lại.

– Bảng so sánh

mucdophigiatri

Như vậy, sau khi so sánh những giá trị và phi giá trị của hôn nhân cùng giới và hôn nhân khác giới, về mặt lượng và chất, ta thấy rằng hôn nhân cùng giới có mặt giá trị cao hơn phi giá trị, giá trị của hôn nhân cùng giới và hôn nhân khác giới là tương đương nhau.

2.3. Định tính giá trị

2.3.1.  Tính nhân sinh

Tính nhân sinh của hôn nhân cùng giới thể hiện rõ ở việc đây là một thiết chế xã hội, là sản phẩm của hoạt động thực tiễn của con người.

Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Việt Tiến: “Đề xuất nên sửa đổi Luật Hôn nhân và gia đình, cho phép kết hôn cùng giới vì đó là quyền được sống thực với những gì mình có – quyền con người […] Đứng ở góc độ quyền con người thì người đồng tính cũng có quyền sống, quyền ăn, ở, mặc, quyền được yêu thương và mưu cầu hạnh phúc […]  Đứng ở góc độ quyền công dân, họ được lao động, học tập, khám bệnh, chữa bệnh, khai sinh, khai tử, kết hôn… có quyền và thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước và xã hội.”

Còn trong tâm trích dẫn kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon nói rằng: “Văn hóa truyền thống không nên là một trở lực đối với việc thực hiện nhân quyền cho mọi người trên cơ sở xu hướng tính dục. Vì vậy người đồng tính, song tính và chuyển giới cũng nên có quyền được kết hôn như người dị tính và không thể sử dụng văn hóa, truyền thống làm lý do từ chối quyền cơ bản này đối với những người thiểu số tính dục”[1].

Tuy hôn nhân cùng giới ở Việt Nam vẫn chưa được pháp luật thừa nhận, nhưng bản thân những cuộc hôn nhân này đã thể hiện được chức năng giao tiếp và liên kết trong xã hội: giữa các cá nhân trong một dân tộc, giữa những người thuộc các dân tộc khác nhau và giao tiếp giữa các nền văn hóa.

2.3.2.  Tính hệ thống

Hôn nhân cùng giới ở Việt Nam mặc dù chưa được nghiên cứu toàn diện, nhưng vẫn là một thiết chế xã hội, có đầy đủ những chức năng để đáp ứng nhu cầu của con người, như phân tích ở phần định lượng giá trị.

Bên cạnh đó, hôn nhân cùng giới là một hệ thống nghi thức gồm: nghi thức pháp lý và nghi thức phong tục. Hiện nay, hôn nhân cùng giới ở Việt Nam, chỉ được thực hiện nghi thức phong tục, nghĩa là được tổ chức lễ cưới, mà không được thực hiện nghi thức pháp lý, nghĩa là không được đăng ký kết hôn.

Ngày 19/6/2014, Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 (còn gọi là Luật HN&GĐ năm 2014), thay thế cho Luật HN&GĐ năm 2000. Trong đó, Khoản 5 Điều 10 của Luật HN&GĐ năm 2000 quy định cấm kết hôn “giữa những người cùng giới tính” đã bị bỏ ra khỏi Luật HN&GĐ 2014. Đồng thời quy định tại Điều 8 về “Điều kiện kết hôn” là “Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.” Mà nhiều người hay gọi tắt điều này là “bỏ cấm, nhưng không thừa nhận.” Việc không thừa nhận này đồng nghĩa với việc các cặp đôi cùng giới sẽ không thể đi đăng ký kết hôn, không được cấp chứng nhận kết hôn, hay việc chung sống của họ sẽ không được pháp luật thừa nhận, và không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ như vợ chồng giữa họ[2].

Tuy lễ cưới cùng giới đã được tổ chức, cũng không bị pháp luật cấm, nhưng những tư tưởng truyền thống vể hôn nhân ảnh hưởng lớn đến các quan niệm về đồng tính và hôn nhân cùng giới tại Việt Nam hiện nay. Từ cơ sở này, nhiều quan ngại về tính truyền thống hay mô hình gia đình sẽ bị phá vỡ thường được đề cập, đặc biệt là việc liên quan đến quyền và sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em được sinh ra và nuôi dạy trong các gia đình cùng giới. Tuy nhiên, truyền thống văn hóa dù là những giá trị tinh thần bền vững, tương đối ổn định theo thời gian, nhưng vẫn có thể biến đổi và được xây dựng lại.

Như vậy, hôn nhân cùng giới ở Việt Nam vẫn mang tính hệ thống, đã thực hiện được chức năng tổ chức xã hội, cung cấp cho xã hội mọi phương tiện cần thiết để giải quyết những nhu cầu phát sinh trong quá trình tương tác với môi trường tự nhiên và xã hội của mình, chỉ thiếu một yếu tố là được công nhận về mặt pháp lý.

Trong khi, hôn nhân cùng giới trên thế giới đã mang đầy đủ tính hệ thống ở 34 quốc gia và 8 vùng lãnh thổ  kể từ năm 1989, khi Đan Mạch là nước đầu tiên công nhận kết hợp dân sự và Hoa Kỳ là nước vừa công nhận hôn nhân cùng giới vào năm 2015.

2.3.3.  Tính lịch sử

Trước năm 2007, cộng đồng LGBT ở Việt Nam sống khép kín và hầu hết đều che giấu con người thật. Họ rất sợ phải bộc lộ trước đám đông và chịu đựng những sự kỳ thị từ gia đình, xã hội. Họ sinh hoạt tại các diễn đàn trên Internet hoặc đi đến các địa điểm riêng biệt bí mật. Mặc dù vậy, người LGBT tại Việt Nam chưa bao giờ bị hình sự hóa ở bất kỳ bộ luật nào. Họ chỉ không được xã hội thừa nhận chứ không phải chịu cảnh bắt bớ, đàn áp nào cả[3].

Lịch sử Việt Nam có rất ít ghi nhận về quan hệ cùng giới, dù vậy  trong thế kỷ 16, 17 vẫn có một số ghi nhận về việc vua chúa Việt Nam có sủng thần là “nam”, ngoài ra còn có những thông tin chứng minh rằng nhà thơ Xuân Diệu nổi tiếng của Việt Nam là một người đồng tính[4]. Những dữ liệu trên cho thấy tình yêu cùng giới ở Việt Nam đã có từ lâu và nó chưa bao giờ biến mất.

Quan hệ cùng giới có thể hình thành việc chung sống cùng giới, dẫn đến hôn nhân cùng giới. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, vẫn chưa tìm thấy tư liệu thành văn ghi nhận trong lịch sử Việt Nam đã xuất hiện hôn nhân cùng giới.

Nhưng từ những năm cuối cùng thế kỷ 20, những lễ cưới cùng giới ở Việt Nam bắt đầu xuất hiện. Ngày 7/4/1997, hãng thông tấn Reuters đưa tin về lễ cưới cùng giới đầu tiên ở TP. Hồ Chí Minh giữa hai người nam, bị nhiều người phản đối. Ngày 7/3/1998, hai người đồng tính nữ làm lễ cưới tại Vĩnh Long, bị phản đối và xử phạt hành chính.

Ngày 14/12/2010, lễ cưới cùng giới giữa hai sinh viên nữ tại Hà Nội. Ngày 4/6/2011, tại TP.Hồ Chí Minh, một lễ cưới của cặp đồng tính nam được tổ chức. Tháng 2/2012, tại Cà Mau, hai cô gái tổ chức lễ cưới, và gia đình đồng ý. Tháng 5/2012, tại Kiên Giang, lễ cưới của hai chàng trai được tổ chức với sự có mặt của hai bên họ hàng. Ngày 28/7/2013, tại Bình Dương, lễ cưới của hai cô gái được tổ chức. Thàng 4/2014, lễ cưới của hai chàng trai được tổ chức tại Bình Phước. Ngày 7/5/2014, tại Tiền Giang, một lễ cưới giữa hai người nam được tổ chức và có mặt của gia đình hai bên. Ngày 16/6/2014, tại Trà Vinh, một lễ cưới giữa hai người đồng tính nữ được tổ chức. Ngày 16/11/2014, tại Thanh Hóa, một lễ cưới đồng tình nữ được tổ chức, không có sự tham dự của thân nhân. Ngày 25/1/2015, tại Khánh Hòa, lễ cưới của một nhà thiết kế đồng tính nam được tổ chức. Ngày 10/10/2015, tại Khánh Hòa, một cặp đồng tính nữ đã tổ chức lễ cưới.  [5]

Những lễ cưới từ năm 2010 về sau, nhận được nhiều ý kiến trái chiều, cả phản đối lẫn ủng hộ. Nhưng nhìn chung, dư luận ngày càng thể hiện nhiều quan điểm tích cực và ủng hộ các cặp đôi đồng tính và cộng đồng LGBT hơn.

Tính đến nay, có khoảng 13 lễ cưới được biết đến qua các phương tiện truyền thông ở Việt Nam, số lượng lễ cưới không được truyền thông biết đến, hoặc âm thầm tổ chức, chưa được thống kê.

dinhluongthoigian (2)

Pháp luật Việt Nam từ chỗ không quy định, đến quy định cấm hôn nhân cùng giới trong luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Sau đó, Nghị định 110 năm 2013,  hủy bỏ xử phạt hành chính đối với kết hôn cùng giới vì không xuất hiện trong thực tế. Hiện nay, luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, hủy bỏ cấm kết hôn cùng giới, nhưng cũng không thừa nhận.

Ở Việt Nam, tính từ lễ cưới cùng giới đầu tiên năm 1997 cho đến hiện nay là 18 năm. Trên thế giới, việc đăng ký kết hợp dân sự được thực hiện đầu tiên tại Đan Mạch năm 1989, cho đến năm trải qua 26 năm. Như vậy hôn nhân cùng giới mang tính lịch sử chưa cao.

Để có thể xem hôn nhân cùng giới có đủ tính lịch sử, thì hôn nhân cùng giới phải có lịch sử tồn tại ít nhất là 60 đến 100 năm, tương đương với tuổi thọ của một đời người, vì hôn nhân là việc gắn với sự sinh ra, lớn lên và mất đi của một con người, chỉ có thời gian dài như vậy mới có thể nghiên cứu đầy đủ tất cả các khía cạnh của hôn nhân.

2.4.  Định lượng hệ tọa độ

2.4.1. Chủ thể

Người đồng tính tồn tại trong xã hội Việt Nam hiện này dao động trong khoảng 3-5% dân số, nghĩa là khoảng 2.7–4.5 triệu dân / 90 triệu dân.

Theo báo cáo nghiên cứu “Kết quả trưng cầu ý kiến người dân về hôn nhân cùng giới” của do Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) công bố năm 2012[1]:

Có 33,7% người dân ủng hộ việc hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới, 8,6% lưỡng lự, 52,9% không ủng hộ, và 4,8% không quan tâm hoặc không trả lời.

Người miền Bắc có tỉ lệ ủng hộ hôn nhân cùng giới cao nhất (42,9%). Xét theo lứa tuổi, thanh niên (18-29 tuổi) ủng hộ hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới cao nhất (52,3%). Xét vềtrình độ học vấn, những người có thu nhập cao, hoặc có trình độ học vấn cao hơn ủng hộ việc hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới nhiều hơn (ví dụ, 49,7% người có trình độ từ cao đẳng và đại học trở lên ủng hộ hôn nhân cùng giới, nhưng chỉ có 18,5% người có trình độdưới THCS ủng hộ hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới).

Về việc công nhận quyền sống chung như vợ chồng của những người cùng giới tính, nghĩa là kết hợp dân sự, số người ủng hộ và không ủng hộ khá tương đương nhau, tương ứng là 41,2% và 46,7%. Số còn lại đang lưỡng lự, không quan tâm hoặc không cho ý kiến.

Đa số người dân cho rằng việc hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới không ảnh hưởng đến gia đình (72,7%) hay cá nhân (63,2%) họ. Xét theo vùng miền, người miền Bắc và người miền Trung đánh giá tích cực hơn, theo lứa tuổi thì người thuộc nhóm trẻ tuổi (18-29) đánh giá tích cực hơn. Những người có trình độ học vấn cao cũng cho rằng hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới không ảnh hưởng đến gia đình và cá nhân họ.

2.4.2. Không gian

Người thuộc cộng đồng LGBT ở Việt Nam sinh sống khắp cả nước. Trong đó, đa phần xuất hiện ở các thành phố lớn, điều này có thể được giải thích vì khi vực thành thị cởi mở về chủ đề tính dục hơn nông thôn, các mối quan hệ làng xóm, thân tộc không bền chặt và mạnh mẽ như nông thôn.

dinhluongkhonggian

Theo báo cáo nghiên cứu “Kết quả trưng cầu ý kiến người dân về hôn nhân cùng giới” của do Viện iSEE công bố năm 2012:

Có sự khác nhau theo vùng miền khi đa số người miền Bắc và miền Trung biết qua phương tiện truyền thông, còn người miền Nam biết trực tiếp từ người đồng tính khá nhiều. Điều này có thểphản ánh xu thế người đồng tính sống công khai nhiều hơn ởmiền Nam, khi có tới 42,2% người miền Nam quen ai đó là người đồng tính, còn ở miền Bắc và Trung có tỉ lệ tương ứng là 13,7% và 17,2%. Điều này có thể phản ánh xu thế người đồng tính sống công khai nhiều hơn ở miền Nam.

2.4.3. Thời gian

Quan hệ đồng tính xuất hiện khá lâu trong lịch sử, nhưng những lễ cưới cùng giới chỉ được tổ chức ở Việt Nam từ năm 1997 cho đến năm nay 2015, tức là thời gian chỉ 18 năm.

dinhluongthoigian

Kết luận

Qua những gì đã phân tích các giá trị của hôn nhân cùng giới ở Việt Nam hiện nay, có thể kết luận như sau:

+ Tính hệ thống: hôn nhân cùng giới mang tính hệ thống, chỉ thiếu yếu tố là được công nhận về mặt pháp lý.

+ Tính giá trị: hôn nhân cùng giới có mặt giá trị cao hơn mặt phi giá trị, giá trị của hôn nhân cùng giới tương đương hôn nhân khác giới.

+ Tính nhân sinh: hôn nhân cùng giới là sản phẩm của hoạt động thực tiễn của con người, thể hiện chức năng giao tiếp và liên kết xã hội.

+ Tính lịch sử: lễ cưới cùng giới chỉ mới xuất hiện từ năm 1997 đến nay năm 2015 (18 năm)

Như vậy, hôn nhân cùng giới ở Việt Nam có đầy đủ tính hệ thống, tính giá trị, tính nhân sinh nhưng do tính lịch sử chưa cao nên có thể kết luận hôn nhân cùng giới nghiêng về văn minh hơn là văn hóa.

Đặc trưng Hôn nhân cùng giới Hôn nhân khác giới
Tính hệ thống Pháp luật không thừa nhận Đầy đủ
Tính giá trị Giá trị cao hơn phi giá trị Giá trị cao hơn phi giá trị
Tính nhân sinh Đầy đủ Đầy đủ
Tính lịch sử 18 năm Chiều dài lịch sử Việt Nam

Tài liệu tham khảo

 1. Đoàn Văn Chúc 1997: Văn hóa học, NXB Văn hóa Thông tin
 2. Ngô Thị Thanh Quý 2013: Nghiên cứu hôn nhân và biến đổi hôn nhân của Việt Nam: mấy vấn đề có ý nghĩa lý luận và phương pháp luận
 3. Trần Ngọc Thêm 2014: Tài liệu môn Lý luận văn hóa học
 4. Trần Ngọc Thêm 1996: Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB TP HCM
 5. http://isee.org.vn/Content/Home/Library/416/ket-qua-trung-cau-y-kien-nguoi-dan-ve-hon-nhan-cung-gioi-2013..pdf
 6. http://www.asianlabrys.com/forum/index.php?showtopic=16501
 7. http://ihs.vass.gov.vn/noidung/tapchi/Lists/TapChiSoMoi/View_Detail.aspx?ItemID=79
 8. http://www.vanhoahoc.vn/nghien-cuu/thu-vien-so-sach-anh-video/tu-sach-van-hoa-hoc/1390-doan-van-chuc-van-hoa-hoc-phan-2.html
 9. http://ics.org.vn/vi/Knowledge/Article/gioi-tinh-gioi-va-tinh-duc
 10. http://isee.org.vn/Content/Home/Library/438/nhung-hinh-thuc-chung-song-giua-nguoi-cung-gioi-tren-the-gioi..pdf
 11. http://www.bbc.com/vietnamese/culture_social/2013/04/130419_vietnam_gay_marriage_law
 12. http://isee.org.vn/vi/Blog/Article/thong-tin-giai-dap-ve-viec-bo-cam-ket-hon-cung-gioi-tu-ngay-112015
 13. http://motthegioi.vn/goc-nhin-khac/ky-5-tuong-lai-day-trien-vong-cho-cong-dong-lgbt-viet-nam-208717.html
 14. http://isach.info/story.php?story=cat_bui_chan_ai__to_hoai
 15. http://www.bbc.com/vietnamese/culture_social/2013/04/130419_vietnam_gay_marriage_law
 16. http://isee.org.vn/vi/Blog/Article/thong-tin-giai-dap-ve-viec-bo-cam-ket-hon-cung-gioi-tu-ngay-112015
 17. http://isee.org.vn/Content/Home/Library/lgbt/song-chung-cung-gioi-trai-nghiem-thuc-te-va-muu-cau-hanh-phuc-lua-doi.pdf

Bài post đầu tiên chúc mừng năm 2016 là một tiểu luận khoa học. Chúc mọi người năm mới an lành, hạnh phúc, thành công. Hy vọng trong tương lai, bạn có thể làm thêm vài tiểu luận nữa về vấn đề này.

Khi đọc tiểu luận này thì nhớ giùm bạn vấn đề:  Chủ nghĩa tương đối trong nhận thức luận và Tư tưởng phê phán và bên vực trong học thuật. Cảm ơn, không tranh cãi.

[ Sai lầm ] Chương 9 – Thế gia

.

Chủ nhật, cô tự lái xe đến câu lạc bộ thể thao đa năng, sau khi đã liên lạc trước với Trần Phong. Cô chỉ tập lái một ngày thứ bảy đã thuần thục như Thiền Quyên. Hai người gặp nhau liền đi thẳng vào vấn đề. Cô đã có ký ức của nàng, cũng không cảm thấy xa lạ với gã, có thể xem gã như sư huynh đồng môn.

Cô kể vắt tắt vụ sập chung cư, cũng đưa hình chung cư được phác họa. Cô đã thuê một họa sĩ nghiệp dư bán tranh trên đường phố vẽ lại chúng theo trí nhớ của mình. Cô bạn được bịa ra lớn hơn Thiền Quyên vài tuổi, nên khoảng thời gian sập chung cư chừng 20 năm trước. Nhưng thông tin vẫn còn lờ mờ, nên gã đã yêu cầu mô tả thêm về thành phố: đặc điểm địa hình, kiến trúc, dân cư… nhưng cô chỉ nhớ rất ít.

– Thành phố không có biển, đồi núi rất nhiều, sáng sớm và tối sương rơi rất lạnh, đặc biệt trên những con đường trồng rất nhiều hoa ban, mùa xuân nở trắng cả thành phố.

Gã nghe xong cười nói.

– Em kể cứ như đã sống ở đó. Được rồi. Anh sẽ tập trung về những thành phố trên cao nguyên. Chậc, cũng còn khá nhiều đây. Em phải chờ lâu à.

Cô không ý kiến, chỉ cảm ơn gã, nhanh chóng rời khỏi, càng ở lâu càng lộ nhiều sơ hở.

Hoài niệm ngắn ngủi, nhưng vẫn khiến cô chênh vênh. Nó làm cô nhớ đến việc cô không phải là nàng, cô không thật sự thuộc về nơi này, cô chỉ là một kẻ cô độc giữa cuộc đời rộng lớn thênh thang, không người thân, không bạn bè, không có bất cứ ràng buộc hay níu kéo. Cô bất an và mệt mỏi như đang bước vào một cuộc hành trình không biết mục đích, không có điểm dừng.

Con người hoàn toàn tự do, cũng không hẳn là hạnh phúc.

Khi cô về nhà, nhìn thấy Phượng Nghi đang ngồi cùng Viễn An, ghi ghép giấy tờ ngay phòng khách. Ngồi bên cạnh hai người còn có quản gia.

Nhắc đến quản gia, cô luôn có cảm giác không thể gần. Ông đã 60 tuổi, nhìn vẫn minh mẫn, quắc thước, đến mức đáng sợ, lại rất kiệm lời. Từ khi về nhà, cô nói chuyện với ông chưa tới 10 câu. Ở ông hoàn toàn không có cảm giác hiền từ đức độ của một cụ già râu tóc bạc phơ, cho nên bé Minh cũng rất sợ ông.

– Em có mời ai không? Để chị lập danh sách luôn.

Phượng Nghi lên tiếng hỏi cô, thái độ nghiêm túc, có phần căng thẳng. Cô ngẩn ra mấy giây mới hiểu chuyện chị hỏi là gì.

Ngày giỗ của mẹ nàng.

Nghĩ một chút, cô nhìn chị lắc đầu, không có ai. Cô có bạn học, nhưng không thân thiết để mời. Huống chi, mời đến cô còn phải tiếp, tiếp khách quý của gia đình đã mệt lắm rồi.

Cô định lên phòng, nhưng đổi ý ngồi xuống, cầm vài ghi chép xem thử. Đọc lướt qua, cô cảm thấy đồng cảm sâu sắc với lo lắng của chị lúc này. Dù sao cũng là con dâu mới về nhà chồng, lần đầu tổ chức đám giỗ. Hai bên nội ngoại đều chăm chú nhìn vào, chị muốn trốn cũng không thoát, chạy trời không khỏi nắng.

Lúc trước, những chuyện này do Viễn An và quản gia sắp xếp. Bây giờ, họ đang truyền đạt kinh nghiệm cho chị, sợ chị chuẩn bị không chu toàn, vô tình đắc tội với bất cứ ai đều lớn chuyện.

Thật ra, đám tổ chức không lớn, chỉ mời bạn bè tương giao nhiều năm và bà con thân thiết. Nhưng đây là dịp họp mặt mọi người, thắt chặt quan hệ tình cảm, nên không thể qua loa tắc trách, huống chi, người được mời toàn tai to mặt lớn, cây cao bóng cả, đặc biệt là nhà họ Ngô, thêm nhà họ Nguyễn đứng đằng sau.

Từ khi có ký ức của nàng, chỉ nghĩ đến họ cũng khiến toàn thân cô không thoải mái, có cảm giác ăn không tiêu.

Về nhà họ Ngô, nếu chỉ tính từ đời ông nội của Nghiêm Quân là chưa đủ, phải tính từ xa nữa. Hơn một trăm ba mươi năm trước, khi đất nước chưa thống nhất, họ Ngô là một thực thể gia đình trị, nắm quyền sinh sát miền Nam. Những vụ đảo chính, ám sát do tướng lĩnh quân đội thực hiện đã truất phế hoàn toàn quyền lực của họ Ngô. Người chết, người lưu vong. Một nhánh họ Ngô trốn lên miền rừng núi, mấy chục năm sau, đi theo kháng chiến.

Ông nội của Nghiêm Quân, trở thành con rễ của nhà họ Võ, gia tộc đại tướng trong chính quyền hiện hành. Trong khi họ Võ quyền khuynh triều dã ở thủ đô phía Bắc, thì họ Ngô một tay che trời ở thành phố lớn nhất phía Nam, tất nhiên chỉ trong nội bộ quân đội. Nhưng quân đội là một thế lực không vị chính khách nào dám xem thường. Vì chỉ khi được quân đội ủng hộ, thì địa vị chính trị của họ mới vững chắc, tay chân mới tự do, mọi việc mới thuận buồn xuôi gió.

Mặc dù hiện tại ông nội của Nghiêm Quân đã lui ra sau màn, nhưng quyền lực vẫn nằm trong tay con cháu của ông, dù trai hay gái, dù là quân nhân hay chính khách. Nói cách khác, họ Ngô vẫn vững mạnh như thái sơn.

Nghĩ đến gia thế của Nghiêm Quân, lại nghĩ đến tình yêu của Viễn An, cô thật sự muốn quỳ lạy hai người, đặc biệt là sự gan dạ của “anh Ba” mình.

Quân nhân thế gia quyền lực ngất trời, tư tưởng bảo thủ cực đoan, muốn giết một người cũng dễ như giết một con kiến, âm thầm thủ tiêu hay quan minh chính đại tìm một cái tội gán cho đều dễ như trở bàn tay. Đừng nói người ngoài, vì sỉ diện danh dự gia tộc, cả máu mủ ruột thịt cũng không tha.

Nhưng càng nguy hiểm, cô càng thán phục thủ đoạn của Nghiêm Quân.

Anh phải đấu tranh với gia đình suốt 15 năm để sống theo cách của mình, cũng che giấu tình cảm của mình với Viễn An ngần ấy năm, kín đáo đến mức Viễn An cũng không nhận ra. Anh bí mật bảo vệ an toàn của người mình yêu, âm thầm loại bỏ tình địch, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, ngay cả thanh mai trúc mã của Viễn An cũng phải đầu hàng nhận thua. Đồng thời, anh phải nỗ lực không ngừng giành lấy công trạng, trở thành nhân vật sáng chói trong quân đội, vừa bước sang tuổi 30 mươi đã sắp thăng hàm thiếu tướng.

Cuối cùng, họ Ngô đành phải mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dù sao người bạn đời mà Nghiêm Quân chọn cũng không làm họ thất vọng quá nhiều. Với lại, lợi ích vẫn phải chia chác, vẫn phải hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.

Tiền tài – quyền lực là cặp đôi hoàn hảo, liên kết với nhau như một mạng nhện toàn năng, đứt chỗ nào cũng mất con mồi.

Cô nghĩ đây mới là nguyên nhân chính khiến họ Ngô không thể trở mặt, thẳng tay với họ Dương, chứ chẳng phải vì trưởng bối nhân từ bác ái, thông tình đạt lý, thấu hiểu lòng người. Còn thêm nhà họ Nguyễn đứng giữa giảng hòa.

Về nhà họ Nguyễn, gốc tích còn hoành tráng hơn nhà họ Ngô, dù quyền lực chính trị hiện tại không bằng quá khứ, nhưng quyền lực kinh tế đã vượt ra khỏi phạm vi trong nước. Huống chi, mấy trăm năm trước, dòng họ Nguyễn chính là hoàng tộc, cũng là hoàng tộc cuối cùng của quốc gia này.

Họ Nguyễn, đầy đủ phải là họ kép Nguyễn Phúc. Sau 10 vị chúa nắm trọn quyền lực triều đình bên cạnh hoàng đế họ Lê hữu danh vô thực, là 13 vị vua cai trị một quốc gia thái bình, cho đến khi bị ngoại bang xâm lược đô hộ, tiếp đến là nội chiến thảm khốc gần một trăm năm, mới thống nhất đất nước gần đây.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, con cháu họ Nguyễn lưu vong hải ngoại rất nhiều. Họ đã hợp lực để xây dựng lại thời hoàng kim của gia tộc, không phải bằng chính trị mà bằng kinh tế. Gia đình của Nguyễn Khang cũng nằm trong xu hướng này, mặc dù ông nội của hắn phải đi một đường vòng khá xa khi tham gia kháng chiến.

Họ Nguyễn nhận được sự giúp đỡ tận tình của thân nhân ở ngoại quốc, cả nhân lực lẫn vật lẫn, kinh nghiệm lẫn vốn liếng. Cho nên, hoạt động kinh doanh đã phất lên nhanh chóng. Huống chi, họ Nguyễn còn được chống lưng bởi họ Ngô.

Trong khi quan hệ giữa ông nội của Nguyễn Khang và Thiền Quyên là đồng đội, thì quan hệ giữa ông nội của Nguyễn Khang và Nghiêm Quân là thủ trưởng và thuộc cấp, nhưng tình nghĩa càng sâu đậm hơn, vì ông nội của hắn từng đỡ đạn cho ông nội của anh.

Gia đình Nguyễn Khang, bên cạnh có được thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng phải nỗ lực rất nhiều. Nếu họ không có thực tài, thì chẳng thể bước lên đỉnh cao hiện tại, vì ở quốc nội hiện giờ, có rất nhiều chi Nguyễn Phúc, dòng trưởng lẫn dòng thứ, nhưng họ đã vượt lên tất cả, để dẫn đầu. Đặc biệt, Nguyễn Khang được mệnh danh là thiên tài chứng khoán khi mới 13 tuổi, đã đưa tập đoàn Eden lên một tầm cao mới, xứng đáng được mọi người kỳ vọng trở thành “Vua của giới kinh doanh”.

Hiện nay, những người họ Nguyễn Phúc khắp toàn cầu, vẫn hợp mặt mỗi năm một lần tại nhà thờ Tổ ở cố đô vào dịp Tết, để giữ gìn truyền thống hoàng tộc, quan hệ thuyết thống.

So với 2 gia tộc trên, nhà họ Dương của Thiền Quyên cũng chỉ là thảo dân mà thôi. Cho dù hiện tại có tiền tài, gốc tích quyền quý cũng không sánh kịp, chỉ có thể đứng phía sau ngưỡng vọng, xa xa mà nhìn.

Chuyện tình của nàng, thêm vào chi tiết này, lại càng trở nên lố bịch nực cười. Nàng giống như cung nữ mơ thành hoàng hậu, chim sẻ mơ thành phượng hoàng. Thật ra, giấc mơ này cũng không phải hoàn toàn hoang tưởng, vẫn có khả năng thành hiện thực. Nhưng còn phải xem những tiền đề ban đầu, nàng có hay không.  Ví dụ như tài năng thật sự của cung nữ, sự nâng đỡ của hoàng đế…

Tuy nhiên, Thiền Quyên chỉ có hai bàn tay trắng, nàng chỉ có một giấc mơ hoang đường. Nàng trèo cao, trèo cao thì sẽ té đau.

Qua gốc tích 2 họ Ngô, Nguyễn, cô càng thấu hiểu sâu sắc bài học “con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa”, còn chuyện “bao giờ dân nổi can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa” cũng chỉ là bọn dân đen bị đè đầu cưỡi cổ tự sướng với nhau mà thôi.

Nhưng may mắn là những kẻ con vua cháu chúa cô từng gặp thật sự có tài, chứ không phải thùng rỗng kêu to.

Hổ phụ sinh hổ tử, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, chẳng phải là nói suôn, đều có nguyên nhân cả. Một kẻ được rèn luyện từ trong nôi, đương nhiên lợi thế hơn một kẻ đến khi trưởng thành mới được chỉ dẫn, tương tự như một người xuất phát điểm có 100 triệu kinh doanh, đương nhiên lợi thế hơn một kẻ không xu dính túi.

Tóm lại, mọi thứ gói gọn trong câu “gia đình có điều kiện”.

Con người, ngay từ lúc ở trong bụng mẹ đã không bình đẳng, hỏi sao trưởng thành có thể bình đẳng, càng bất công hơn khi gia đình là điều không ai có thể chọn lựa, cũng như năng lực bẩm sinh. Người ta chỉ có thể thay đổi những thứ này trong một chừng mực vô cùng hạn hẹp, nhưng càng phản kháng, càng bi thảm, càng chống đối, càng đau thương. Nhưng xem như bi thảm và đau thương trong thỏa mãn, vì được làm theo ý mình, sống theo lựa chọn của mình. Quan niệm thành công hay hạnh phúc, dù sao cũng chỉ tương đối mà thôi.

Tuy nhiên, cô không phải người theo thuyết thiên mệnh, rất nhiều chuyện trên đời là nhân định thắng thiên.

Cô ngồi nghe mọi người bàn tính một chút, thấy mình thừa vì chẳng giúp được gì, cũng không hứng thú, nên trở về phòng. Đi ngang phòng cha mẹ Thiền Quyên, cô chợt nhớ từ khi về đây, chỉ mới thắp nhang cho mẹ nàng một lần, nên đi thẳng lên gian thờ ở tầng thượng. Cô mượn xác con gái cưng của người ta, phải biết thân biết phận, có thờ có thiêng có kiêng có lành, kính lão đắc thọ.

Nhưng để hình dung về mẹ nàng, cô cũng chỉ có thể dùng bốn chữ “không thể hiểu nổi”.

Bà tên là Lê Úy Nhiên, xuất thân từ dòng dõi thư hương, không phải danh gia vọng tộc, cao quý vô song, nhưng cụ kỵ cũng có người dỗ thám hoa, hoàng giáp, làm quan đến chức Thượng thư dưới triều Nguyễn. Bà có một phong thái tao nhã quý phái, thanh lịch đoan trang toát ra từ xương máu, nhờ được rèn luyện trong gia đình nho phong gia giáo lâu đời. Bà xử sự thông tình đạt lý, chu toàn lễ nghĩa, được lòng rất nhiều người.

Tóm lại, bà là một người phụ nữ đầy đủ công dung ngôn hạnh, chỉ có một khiếm khuyết duy nhất là dạy hư con gái ruột của mình.

Trong nhà, bà chính là người cưng chiều nàng nhất, cưng chiều đến vô pháp vô thiêng. Bất cứu đòi hỏi gì của nàng đều được bà đáp ứng, không cần suy xét thiệt hơn, không một tiếng can ngăn dạy bảo. Nàng làm sai, bà bao che, nàng muốn gì, bà mua đó. Bà còn bắt mọi người trong nhà cũng phải thuận theo nàng. Nguyên nhân là bà khó khăn lắm mới mang thai nàng, lại khó sinh, nàng lúc nhỏ ốm yếu bệnh tật xém chết yểu, lại là con gái út trong nhà, nên phải được cưng chiều.

Lần đầu tiếp xúc với ký ức của nàng, cô đã nghĩ rằng, Vĩnh Khang và Viễn An không phải con ruột của bà, chỉ có Thiền Quyên mới phải. Đối xử bất công đến không thể tin nổi. Biết là anh trai phải nhường cho em gái, nhưng lúc nào cũng nhường ai cam tâm, lại gặp một đứa em bướng bỉnh hỗn xược. May mắn là hai ông anh chiều nàng thành quen, không sinh ra đố kỵ ghen ghét. Nhưng kết quả của sự cưng chiều này thật là tai họa.

Một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, lại tự tay biến con gái ruột của mình trở thành kẻ chẳng ra gì, chỉ vì yêu thương không đúng cách, quá đáng tiếc.

Cô thắp nhang xong, nhanh chóng rời khỏi gian thờ. Ở lâu nơi đó, cô thấy tâm thần không yên, lòng dạ nhộn nhạo cồn cào như đi ăn trộm sợ người bắt được. Chuyện mượn xác không phải lỗi của cô, nhưng vẫn cứ chột dạ. Đi đêm có ngày gặp ma ai không sợ.

Về phòng, nhìn đồng hồ đã gần 11h, cô nghỉ ngơi một chút chờ đến bữa trưa. Hôm nay, bé Minh không học đàn, từ sáng đã đến trung tâm ngoại ngữ, cùng cả trường đi dã ngoại ở thảo cầm viên thành phố.

Tham gia hoạt động tập thể giúp nhóc con hướng ngoại và năng động hơn. Cô rất mong đứa bé trở nên mạnh mẽ, bởi vì tương lai có rất nhiều thử thách, thậm chí cuộc sống hiện tại đã phức tạp hơn người. Nếu thằng nhóc không thể tự bảo vệ mình, không tự đứng vững trên đôi chân của mình, thì số phận sẽ rất bi đát. Không ai có thể che mưa chắn gió cho đứa bé cả đời, mọi lúc mọi nơi, ngay cả cô.

Đang ngủ mơ mơ màng màng, cô bị đánh thức bởi chuông điện thoại. Nhìn số gọi đến, cô có linh cảm bất an. Mọi thứ nhanh chóng được khẳng định. Cô vơ vội những thứ cần thiết, lao ra khỏi nhà, chỉ kịp nhắn lại đi đón bé Minh.

Trong ký ức của Thiền Quyên, chuyện thế này chưa từng xảy ra. Dựa theo tính cách của thằng nhóc, chuyện này cũng khó xảy ra. Đến khi xe dừng ở thảo cầm viên, cô cũng không đoán được nguyên nhân.

Vừa qua cổng, cô thấy đứa bé ngồi cạnh cô giáo trên băng đá, dưới bóng cây. Nhóc con cúi mặt, tay chân vài chỗ bị bầm xanh đỏ. Khi nhìn thấy cô, thằng nhóc liền chạy đến, đôi mắt nhanh chóng ngấn nước, vô cùng đáng thương. Đứa bé ôm chầm lấy cô, vùi vào lòng cô, nước mắt lăn xuống, như một con thú nhỏ bị thương.

Cô đau lòng, đau đến ngực khó thở. Suốt chặn đường đi, cô vừa bực tức vừa lo lắng, đến không gặp đứa bé vẫn không yên ổn. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của sự ràng buộc huyết thống. Cô không phải Thiền Quyên, nhưng sống trong thân thể nàng, cô vẫn bị chi phối. Ban đầu là tội nghiệp, nhưng sau khi tiếp xúc với nhóc con, lật mở từng trang ký ức của nàng, cô đã thật sự yêu thương thằng bé.

Tình cảm, giống như nước, từng giọt từng giọt tích tụ lại. Cô không nhận ra nó đầy, cho đến khi sự việc này là giọt nước cuối cùng làm tràn ly.

Cô phải thừa nhận, không thể trốn tránh làm ngơ được nữa.

Giáo viên bé Minh liên tục xin lỗi, hứa sẽ tìm thời gian hợp lý để mời cha mẹ những em liên quan họp mặt, giải quyết vấn đề. Cô rất muốn hỏi nguyên nhân, nhưng xử lý mấy vết thương trên người đứa bé quan trọng hơn. Mặc dù đứa bé đã được sơ cứu bôi thuốc, nhưng cô không yên tâm. Tuy nhiên, chuyện đau đầu còn chưa kết thúc.

– Hai mẹ con em định trốn tôi đến bao giờ?

Âu Dương đứng dựa vào cửa xe của cô, nhàn nhã chờ đợi. Nhưng vừa nhìn rõ bộ dạng bé Minh, y liền đi đến bế bổng nhóc lên, kinh ngạc hỏi.

– Bé Minh, con đánh nhau với bạn sao?

Đứa bé im lặng gật gật đầu. Cô không kiên nhẫn nói.

– Tôi phải đưa bé Minh đến bệnh viện.

– Tôi có bạn là bác sĩ. Phòng mạch rất gần đây. Để tôi chở hai mẹ con đến đó.

– Không cần. Tôi tự đi được.

– Bé Minh quan trọng hơn, hay tránh tôi quan trọng hơn?

Y và cô nhìn nhau. Cô đuối lý, đành theo y lên xe. Cô không biết rằng, vị bác sĩ mà mình sắp gặp, sẽ là tác nhân quan trọng của khá nhiều việc trong cuộc đời mình.

Tác giả chém gió:

Truyện này nhiều nhân vật quá, càng nhiều người truyện càng dài, hy vọng là người đọc nhớ được ai là ai, thật ra đôi khi tui cũng quên ai là ai, vì bỏ lâu quá mới viết lại. Mọi sự trùng hợp trong truyện đều là cố tình, nhưng mọi sự đều là hư cấu, nhằm thỏa mãn sự phù phiếm của tác giả.

Dạo này thấy khắp nơi bắt đầu trang trí mừng giáng sinh, qua giáng sinh là thấy Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi. Tui không có ham Tết, chỉ ham được nghỉ ngơi mà thôi. Sài Gòn không có mùa đông, buồn ghê gớm. Ở Đồng Tháp, bây giờ ra đồng đã thấy gió bấc thổi vù vù sáng tối. Tui thích mùa đông nhất trong số các mùa.

[ Sai lầm ] Chương 8 – Cẩn thận

.

Cô nói tài xế mang những thứ đã mua về trước, gọi điện báo cho người nhà không về ăn cơm, rồi cùng bé Minh ngồi xe của Âu Dương. Cô đã nhận lời mời, cũng không cần làm bộ làm tịch đi xe riêng. Khi đến nhà hàng, cô mới biết đó là GreenRosse. Nơi này đối với hai mẹ con nàng đều có nhiều kỷ niệm, hạnh phúc thì ít, đau thương có thừa. Nhưng nàng vẫn thích đến đây. Vì Nguyễn Khang thích.

Cô âm thầm xem đứa bé có phản cảm hay không, nhận ra thái độ nhóc con vẫn bình thường, nên không bảo Âu Dương chuyển chỗ.

Nhà hàng xây trên lưng đồi, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn và dòng sông mênh mông uốn lượn. Ba người ngồi trên sân thượng, gió thổi lồng lộng, cạnh lan can thủy tinh giăng đèn lung linh, dễ dàng ngắm cảnh đêm huyền ảo, thích hợp với những cặp tình nhân.

Trong lúc chờ thức ăn, Âu Dương tranh thủ trò chuyện với đứa bé, xây dựng tình cảm. Cô chỉ im lặng ngồi một bên nghe. Y rất giỏi gợi chuyện, cũng có duyên với trẻ con, nên đứa bé nói nhiều hơn bình thường, chủ yếu là trả lời những câu hỏi của y, xoay quanh chuyện thầy cô, bạn bè, học đàn rồi chuyển sang đồ ăn, sách truyện, phim ảnh.

Bữa tối diễn ra khá thoải mái cho đến khi kết thúc. Sự chú ý của y hoàn toàn đặt lên đứa bé. Cô không bị làm phiền, nhưng nỗi lo cũng không vơi bớt. Nhìn thái độ của y, chắc chắn sẽ bám lấy đứa bé không tha, như cọng rơm cứu mạng.

Cô âm thầm vỗ trán, quyết định ăn cơm đúng là sai lầm. Nhưng một kẻ cáo già như y, cô làm sao đấu lại. Cho nên, sau này phải dùng mọi biện pháp chạy trốn. Tránh voi không xấu mặt nào.

Ba người rời nhà hàng đã gần 8h. Khi đứng chờ thang máy, cô nhìn thấy một cặp tình nhân, không biết nên khóc hay cười. Bọn họ nhìn thấy cô, sắc mặt cũng ảm đạm không ít.

Thế giới này thật sự rất nhỏ bé, nhỏ bé đến đỡ không nổi.

Cô cười chào xã giao, thái độ lạnh nhạt xa cách. Nguyễn Khang gật đầu đáp lại, lạnh lùng không lên tiếng. Cô rất muốn nhắm mắt làm ngơ, không quen không biết, nhưng đã có ký ức của nàng, hiểu rõ tình nghĩa nhiều năm của hai nhà, đành phải vì đại cục mà gạt tình riêng.  Dù sao cô cũng chưa thể rời khỏi, phải sống vì gia đình của nàng một chút.

Nói về quan hệ nhiều năm của hai nhà, phải bắt đầu từ đời ông nội. Trước thống nhất, họ là đồng đội trong chiến đấu, tham gia lực lượng biệt động. Chiến tranh kết thúc, họ vẫn giữ liên lạc, nhưng sống ở hai thành phố cách xa. Gia đình nàng ở thành phố cảng biển miền Trung, gia đình hắn sống ở thành phố miền Nam lớn nhất nước. Nhưng hoạt động kinh doanh của cả hai đều bắt đầu rất sớm.

Nhờ vào quan hệ với giai cấp lãnh đạo trong chính quyền, việc làm ăn phất lên nhanh chóng, nhưng gia đình nàng cũng gặp khó khăn, vì môi trường kinh doanh ở thành phố biển không thông thoáng. Dù vậy sau 20 năm, nhà nàng vẫn xây dựng được cơ ngơi đồ sộ. Thành quả đạt được nhờ vào sự giúp đỡ rất lớn của nhà họ Nguyễn, trong nhiều dự án hợp tác đầu tư.

Sau khi ông nàng qua đời, cha nàng quyết định chuyển vào thành phố miền Nam, phát triển hơn nữa tập đoàn SunYang. Hoạt động kinh doanh của gia đình nàng không có căn cơ nơi này, muốn tiến quân vào chia phần lợi nhuận,  phải có thế lực vững chắc đỡ đầu. Gia đình Nguyễn Khang đứng ra lo liệu, khiến cho mọi việc vô cùng thuận lợi.

Nhà họ Dương của nàng, thật sự nợ nhà họ Nguyễn rất nhiều. Đây là nguyên nhân khiến gia đình nàng không thể lên tiếng, không được lên tiếng, trong việc giải quyết chuyện nàng và hắn. Thậm chí, gia đình nàng còn phải mang ơn, vì nhà họ Nguyễn không làm khó dễ, không quyết tuyệt giao.

Người ta nói, nợ tiền bạc thì có thể trả, nợ tình nghĩa thì khó mà trả, hơn nữa gặp chuyện uất ức cũng phải câm miệng.

– Con chào chú Khang và cô Nhã đi.

Nàng lên tiếng khi thấy bé Minh luôn ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn.

Nhóc con ngoan ngoãn khoanh tay, cúi đầu chào. Hắn khẽ cười gật đầu, nhưng ý cười không đến đáy mắt. Tuyên Nhã mỉm cười dịu dàng, im lặng đứng bên cạnh hắn.

Từ đầu đến cuối, Âu Dương đứng xem kịch vui, lúc này mới ngồi xổm xuống đối mặt đứa bé, lên tiếng hỏi:

– Không phải lúc trước con gọi chú Khang là “ba” sao? Sao lại đổi cách gọi?

Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều khó coi.

 Cô muốn  giơ chân đập cho y mấy cái. Đúng là sợ thiên hạ không loạn. Loại người như y là tai họa nhân gian chứ siêu sao cái gì? Nhưng cô không hành động, không đủ khả năng. Lúc so chiêu ở trung tâm thương mại, cô nhận ra thân thủ của y cũng ngang ngửa Phượng Nghi. Hơn nữa, cô muốn nghe nhóc con trả lời.

Thích xem kịch là bệnh chung của con người, chỉ khác nhau ở chỗ bi kịch, hay hài kịch.

Đứa bé nhìn hắn rồi nhìn cô, sau đó nhìn thẳng vào y, chậm rãi nói:

– Mẹ nói, đó là lúc trước, bây giờ không phải.

– Vậy bé Minh có muốn gọi chú Dương là ba hay không?

– Mẹ nói, nếu mẹ không cho phép, con không được gọi lung tung người khác là ba.

Y bật cười ôm lấy nhóc con, bế bổng lên, không nói thêm gì, chỉ liếc mắt nhìn cô như trêu chọc. Cô xem như không thấy, không giải thích, cũng không ngăn cản, mặc kệ hai người đùa giỡn. Nhưng cô biết, trong mắt người khác, im lặng khoanh tay tương đương chấp thuận.

Thang máy đến, ba người đi vào, hai người kia lưỡng lự một chút cũng bước vào.

Cửa vừa đóng, y lại bắt đầu dụ dỗ bé Minh đến trường quay xem biệt đội siêu nhân. Lúc ăn cơm, y đã nói một lần, đứa bé rất mong chờ, nhưng cô không hứa, chỉ nói sẽ suy nghĩ. Bây giờ, cô gần như bị ép trả lời, vì ánh mắt của nhóc con nhìn cô lại sáng rực lên.

Thằng nhóc càng lúc càng thể hiện nhiều tình cảm khi ở trước mặt cô, không còn rụt rè như lúc mới biết mẹ mất trí nhớ.

Khi cô còn do dự, y lấy điện thoại đưa cho cô:

– Gọi qua máy của em đi. Em đổi số điện thoại còn chưa cho tôi biết. Em suy nghĩ thời gian rồi báo cho tôi sau cũng được. Tôi sẽ đón hai mẹ con.

Cô nhìn chiếc điện thoại, có cảm giác mắc nghẹn. Đúng là nhan sắc vô hạn, thủ đoạn vô biên. Nhưng cô phóng lao thì phải theo lao, không từ chối được, đành bấm số. Cô tự nhủ sẽ đưa y vào danh sách đen, chặn mọi cuộc gọi tin nhắn.

Sau khi cất điện thoại, y lại cười sâu xa, khen một câu:

– Điện thoại mới của em rất đẹp. Cái cũ bị hư rồi sao?

– Không phải. Cảm thấy không thích nữa, nên bỏ.

Cô thản nhiên trả lời, đoán được ẩn ý của y.

Chiếc điện thoại thần thánh đã theo nàng nhiều năm là món quà cuối cùng hắn tặng nàng, ý nghĩa vô cùng quan trọng, như một sợi dây liên kết giữa nàng và hắn. Dù nó hư bao nhiêu lần, lỗi thời như thế nào, nàng vẫn cố gắng sửa chữa dùng tiếp. Nó không phải là chiếc điện thoại duy nhất của nàng, nhưng nó luôn bên cạnh nàng, mọi lúc mọi nơi, là chiếc điện thoại chính được dùng nhiều nhất.

Việc đổi điện thoại, cũng tương đương việc nàng từ bỏ hắn. Y muốn nghe chính miệng nàng nói điều này, ở trước mặt hắn.

Cô không phải nàng, nhưng sẽ quyết định mọi chuyện thay nàng. Vì quá khứ, hiện tại và tương lai của thân xác này đều thuộc về cô. Con người phải tiến về phía trước, cấu tạo cơ thể hay tâm thức đều theo xu hướng này. Cho nên, có những thứ cần vứt bỏ, phải vứt bỏ, đừng luyến tiếc, đừng chần chờ, có thể hoài niệm nhưng không thể níu giữ.

Bước ra khỏi thang máy, Âu Dương vẫn bế bé Minh trên tay. Cô không nói y để đứa bé xuống, vì nhóc con đã buồn ngủ, hai mắt nhíu lại. Cô có sỉ diện nguyên tắc, không nghĩ gây phiền phức cho ai, cũng không muốn đứa bé mệt mỏi, làm khổ chính mình. Huống chi, cô đã phối hợp diễn, thì phải diễn cho tròn vai.

Cô gật đầu chào hắn, nhanh chóng sánh vai y đến chiếc xe đang đợi sẵn, không quan tâm thái độ hai người kia có bao nhiêu phức tạp.

Ngồi ở băng ghế sau, đứa bé nằm trong lòng cô, ngủ rất say. Hôm nay là thứ 6, nhóc con đã có một tuần học tập, lại đi cả ngày, nên rất mệt mỏi. Cô đưa tay vuốt ve hai má thằng nhóc, suy nghĩ vu vơ chuyện vừa xảy ra.

Cô biết y muốn khiêu khích hắn, chọc tức hắn, và cô đã tiếp tay, im lặng hay không hành động, vẫn là tiếp tay. Nếu là nàng trước đây, chắc chắn sẽ không để điều này xảy ra, không để một sự hiểu lầm nhỏ nhặt nào xuất hiện. Nàng sẽ không ngừng giải thích, dài dòng đến lúc hắn chịu tin tưởng, nhưng hắn tuyệt nhiên không muốn nghe nàng, cho nên càng thêm bực bội chán ghét.

Thiền Quyên là một người ngay thẳng, đến mức ngây thơ. Nàng sẽ giữ cho tình yêu của mình trong suốt như nước mắt, không một chút tạp chất vấy bẩn. Nàng cũng rất chung tình, đã yêu ai sẽ dành trọn tình cảm cho người đó, không một chút nghi ngại dâng hiến tất cả. Cho nên, người được nàng yêu thương, vừa may mắn, cũng vừa bất hạnh. Vì tình yêu của nàng là một loại gánh nặng, một loại áp lực.

Cô không giống nàng. Cô chỉ có thể yêu chính mình, vì chính lợi ích của mình mà suy nghĩ, mà hành động.

Nhưng hôm nay, cô đã vì đứa bé mà đi ngược lại nguyên tắc sống an phận. Cô trút giận thay cho nhóc con, mặc dù biết không có tác dụng, chỉ là việc vớ vẩn dở hơi, nhưng tình cảm này quá mạnh mẽ, lý trí không cách nào ngăn được.  Cô muốn cho Nguyễn Khang thấy rằng, hắn không muốn làm cha đứa bé, thì vẫn còn kẻ khác mong muốn, thậm chí khao khát, tài mạo người này so với hắn chỉ hơn chứ không kém.

Xe dừng lại trước cánh cổng sắt đóng chặt của ngôi biệt thự. Cô ôm đứa bé ngủ say trong lòng, không vội mở cửa xe vào nhà, nghiêm túc nói lời cảm ơn, ngừng một chút lại hỏi:

– Anh biết Nguyễn Khang và Tuyên Nhã sẽ đến GreenRose vào tối nay, phải không?

Y ngồi ở ghế lái, quay mặt lại nhìn cô, nhếch môi cười:

– Em mất trí nhớ thay đổi nhiều quá, như hoàn toàn biến thành người khác.

Câu trả lời không ăn nhập vấn đề làm cô rùng mình, bởi suy đoán của cô được khẳng định, bởi Nghiêm Quân cũng từng nói với cô như vậy.

Những người ở xung quanh nàng đều không đơn giản, nếu không muốn nói là nguy hiểm.

– Chuyện hôm nay, tôi hy vọng sẽ không có lần sau. Tôi sẽ không tiếp tay cho anh chọc tức Nguyễn Khang.

Cô lạnh nhạt chuyển đề tài. Y bật cười nhìn xoáy vào cô.

– Em hối hận sao?

– Tôi chỉ thấy vô nghĩa thôi.

– Sao em lại khẳng định như vậy?

Cô không trả lời, gọi bé Minh thức dậy, chuẩn bị xuống xe.

Những người biết chuyện ai sẽ cho rằng việc này có ý nghĩa? Nếu có, nàng đã không chết, cô cũng không ngồi đây tán gẫu một cách không dinh dưỡng về sai lầm thuộc về người khác. Nếu có, nàng và hắn đã không vật vã 7 năm ròng hành hạ lẫn nhau, liên lụy những người xung quanh, đặc biệt là đứa con trai vô tội của hai người.

Điều cô ghét nhất, chính là chuyện của người lớn làm khổ thế hệ sau, họ còn không chịu trách nhiệm. Cho nên, cô không chịu đựng nổi khi nhìn thấy hắn hạnh phúc.

Cô thừa nhận mình vớ vẩn vì ghen ăn tức ở thay nhóc con.

Âu Dương mở cửa xe cho hai mẹ con, thái độ nhàn nhã ung dung, không cảm thấy chút nào hổ thẹn vì đã tính kế người khác cả ngày.

Cô cũng không chấp nhặt, lịch sự nói cảm ơn, chào tạm biệt. Đứa bé ngoan ngoãn chào y xong, cổng nhà cũng mở. Người ra đón là Phượng Nghi. Thái độ chị rất bình thường, nhưng nhìn vẻ mặt có chút lo lắng. Khi xe vừa lăn bánh, ba người nhanh chóng vào nhà.

Bé Minh tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong liền lên giường ngủ, không cần cô phải đọc truyện, nhưng vẫn ngủ cùng cô. Nhóc con ngủ rất nhanh và sâu, do cơ thể mệt mỏi cả ngày, nhưng tinh thần thì rất thoải mái vui vẻ. Đứa bé này không quá trầm lặng yên tĩnh như cô nghĩ, đặc biệt là khi tiếp xúc với những thứ yêu thích, như phim ảnh.

Đưa tay vuốt ve gương mặt tròn xinh của nhóc, cô nghĩ mình phải nghiêm túc cân nhắc đề nghị dẫn đứa bé đến trường quay của Âu Dương. Cô cũng không muốn nhóc con chịu uất ức, đánh mất một cơ hội được mở rộng tầm mắt, tiếp xúc thứ yêu thích.

Tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật mình. Mở cửa, cô thấy Phượng Nghi đang cầm một chai rượu vang đỏ và hai cái ly.

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là Vĩnh Tường đi công tác nên chị tìm cô uống rượu giải sầu. Từ khi có ký ức của nàng, cô càng ngưỡng mộ cặp đôi này, vì thấy rõ những sống gió họ từng trải qua. Họ có rất nhiều cách biệt, gia đình thân phận tuổi tác… nhưng vẫn cố gắng vượt qua để sống bên nhau. Cả hai người đều phải trả giá rất lớn, phải luôn cố gắng điều chỉnh và kiềm chế chính mình, nhưng họ vẫn làm được và sống hạnh phúc, đặc biệt là Phượng Nghi.

Nếu cô ở vị trí của chị sẽ không thể làm được, cô sẽ bỏ cuộc ngay từ đầu, vì cô yêu bản thân mình quá nhiều, không thể yêu thêm ai nữa, không thể hy sinh vì bất cứ ai.

Cô nhẹ nhàng khép cửa lại, sang phòng anh chị  Hai, ra ngồi ở ban công.

– Sao hôm nay em lại đi cùng Âu Dương?

Chị vừa rót rượu vừa hỏi, đi thẳng vào vấn đề. Cô nhận ra mình đoán sai rồi, thành thật kể lại mọi chuyện, cuối cùng kết luận.

– Em cũng không muốn đi cùng anh ta. Nhưng em thấy bé Minh rất hứng thú với biệt đội siêu nhân cho nên…

– Em phải cẩn thận với Âu Dương.

Chị lãnh đạm ngắt lời cô, tương đương ngăn cản chuyện đến trường quay.

– Vì chuyện trước đây của em và anh ta?

– Một phần… Phần còn lại là vì lai lịch của anh ta rất bí ẩn. Không, chính xác là lai lịch quá rõ ràng, đơn giản và dễ dàng điều tra, nên chúng trở nên bí ẩn.

– Anh Quân cũng không tra được?

Chị cười cười lắc đầu, xoay ly rượu rồi nhấp một ngụm. Cô im lặng, không bình luận, âm thầm thán phục lẫn sợ hãi.

Thân thế che giấu đến mức hoàn hảo như vậy đúng là không tầm thường, qua mặt cả thế lực ngầm, lẫn quân chính phủ. Sự thật này không có trong ký ức của Thiền Quyên. Cô đoán là chị không nói. Chị chỉ bảo nàng tránh xa Âu Dương, vì những điều hắn đã làm từ khi bước vào giới giải trí, chứ không phải những chuyện trước đó. Thông tin phức tạp gây nguy hiểm cho nàng, sớm muộn nàng cũng lộ ra việc thân phận của y bị nghi ngờ, kéo theo sóng gió liên lụy.

– Chị nghĩ mục đích tiếp cận em của Âu Dương là gì?

Ngẫm nghĩ thật lâu, cô mới hỏi. Qua phân tích từng sự việc xảy ra, cô không tin y yêu thích Thiền Quyên, chính nàng cũng không tin điều này.

Yêu một người, sẵn sàng tổn thương tinh thần người đó, đi ngược lại nguyện vọng và mong ước của họ, một cách ác liệt và tàn nhẫn như vậy, không phải là yêu. Nếu đây là cách yêu đặc biệt của riêng y thì đúng là biến thái bệnh hoạn.

Hơn nữa, nếu y chú ý đến nàng, thì không cần phải đợi đến một năm trước mới tấn công. Nàng đẹp nổi tiếng trong giới thượng lưu từ rất lâu, y cũng biết đến nàng từ rất lâu. Nói rằng đột nhiên hứng thú thật tâm, có quỷ mới tin. Huống chi, trêu chọc 2 gia đình giàu sang quyền lực bậc nhất trong giới kinh doanh, hậu quả không đơn giản. Một kẻ thông minh như y sẽ không làm việc lỗ vốn.

– Chị không biết.

Chị trả lời rất thành thật nghiêm túc. Cô không thể nén nổi tiếng thở dài.

Số phận xui xẻo, hết chuyện này đến chuyện khác, chưa thu dọn tàn cuộc của nàng, đã xuất hiện thêm chuyện hại não mới, cũng không thể đơn giản nói một câu, cái gì khó quá cho qua. Chuyện Nguyễn Khang chỉ là danh dự, chuyện Âu Dương biết đâu, sẽ là tính mạng. Cô đã chết một lần, cũng không sợ chết tiếp, nhưng vô duyên vô cớ chết thay người khác, còn không biết vì sao chết, vì ai chết, thì đúng là oan ức ngập trời.

– Chị có thể giúp em điều tra một chuyện được không?

– Chuyện gì?

– Em có một cô bạn muốn tìm cha mẹ ruột của mình.

Cô nói ngắn gọn, thái độ bình thường thản nhiên. Chuyện của Âu Dương khiến cô đột nhiên nghĩ đến thân thế của mình. Cho dù một tia hy vọng mong manh, cô vẫn muốn thử.

– Em tìm Trần Phong đi. Chị sẽ nói trước một tiếng.

Chị không nhìn cô, ánh mắt hướng ra ngoài khoảng không, như đang nhập tâm suy nghĩ chuyện xa xưa nào đó.

Cô gật đầu cảm ơn, thấy nhẹ nhõm một chút. Ông chủ câu lạc bộ thể thao đa năng. Người quen cũ, không khó nói chuyện. Cô cũng không sợ bị nghi ngờ, chỉ cần bịa ra một cô bạn muốn giấu danh tính là được. Dù sao thân thế của cô cũng không liên quan đến những người xung quanh hiện tại. Hai thế giới quá khác biệt nhau, dùng từ đẳng cấp để phân chia quý tộc với thường dân cũng không quá đáng.

Hai người uống hết ly rượu, chị cũng không nói gì thêm. Cô đứng lên về phòng ngủ, chị tiễn cô ra cửa. Trước khi đi, chị đột nhiên lên tiếng.

– Em phải cận thận với mọi người xung quanh.

– Bao gồm cả người thân sao?

Cô bật cười, đùa giỡn. Chị cũng cười, đáp lại.

– Phải, đặc biệt là chị và Viễn An.

Lúc đó, cô thật sự không biết rằng, những lời nói đùa vu vơ này, đều là cảnh cáo nghiêm túc, cũng như dự báo tương lai lẫn mô tả quá khứ. Khi biết được thì hối cũng đã muộn.

Tác giả chém gió: 

Kiểu này là 1 tháng/1 chương luôn quá. Nhiều khi muốn vứt hết, ôm lap ngồi gõ lốc cốc cả ngày, thì thiệt là sung sướng, nhưng cơm áo gạo tiền không có tha cho mình. 8 chương rồi mà chưa thấy gì hết, nam nữ chính vẫn đường ai nấy đi, có ai chán ngán ngẩm chưa ???  Thật ra thì còn đường ai nấy đi dài dài dài… nữa.

Hôm trước đi xem “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, cảnh phim đẹp dã man, nhạc phim hay vật vã, diễn viên dễ thương điên cuồng, nhưng nội dung ba chấm kinh khủng.  Thằng anh chuyên gia chơi ngu, thằng em thánh thiện thiên sứ… Nói chung là bi kịch của nhân vật do chính bản thân họ tạo ra thôi. Đặc điểm chung của nhân loại. Mình khổ do mình.

[ Sai lầm ] Chương 7 – Phù thủy

.

Tuần học đầu tiên diễn ra êm đẹp, kiến thức không quá cao siêu khó học, năng lực của cô hoàn toàn theo kịp. Phòng của Thiền Quyên cũng đã sửa xong, tông màu xanh lam nhẹ nhàng mát mẻ. Cô bắt đầu tiến hành bước tiếp theo, chính là loại bỏ sự tồn tại của Nguyễn Khang ra khỏi cuộc sống. Dấu tích của hắn xuất hiện ở khắp mọi nơi làm cô vô cùng mệt mỏi. Nàng si tình cuồng nhiệt đến mức cô không lý giải nổi.

Cô phải dùng đến 2 ngày cuối tuần để dọn dẹp toàn bộ những thứ liên quan đến hắn, quần áo, tranh ảnh, quà tặng… Dọn xong, vật dụng trong phòng chỉ còn một nửa, không gian rộng rãi thoáng đãng hơn nhiều.

Từng vật dụng đều gắn liền với kỷ niệm của nàng, có vui vẻ hạnh phúc, có đau buồn tan thương, nhưng luôn được giữ gìn cẩn thận. Nhưng với cô, chúng chẳng có ý nghĩa gì. Cô đóng thùng tất cả quăng lên gác xếp. Cô thấy mình đã rất nhân từ hảo tâm với mối tình tuyệt vọng của nàng, không vứt chúng vào thùng rác.

Thứ duy nhất cô giữ lại chính là 5 món quà sinh nhật của bé Minh. Vì chúng do chính tay hắn chọn. Nàng đã không đoán sai.

Cô biết được việc này nhờ câu nói của Nghiêm Quân trong ký ức nàng:

“Nguyễn Khang nếu tặng quà cho ai, với danh nghĩa cá nhân, thì sẽ do chính cậu ấy chọn.”

Đây là nguyên tắc của hắn, thói quen của hắn, được tập thành từ nhỏ. Điều này đã khiến cho nàng ôm lấy hy vọng hắn sẽ hồi tâm nhận hai mẹ con. Nhưng thói quen và nguyên tắc, cũng chỉ là thói quen và nguyên tắc mà thôi. Huống chi việc hắn tặng quà sinh nhật cho bé Minh là trách nhiệm được dựng lên nhờ lý trí, không có tình cảm.

Thứ cuối cùng cô vứt bỏ, là chiếc điện thoại đi động của nàng, bao gồm cả sim. Cô sẽ mở ra một trang mới cho cuộc đời nàng.

Trong lúc ngồi trên xe đi đến trung tâm thương mại, cô xem lại những tấm ảnh bên trong, chủ yếu là ảnh của nàng và hắn 5 năm trước. Nhìn bên ngoài, họ quả thật rất đẹp đôi. Ký ức của nàng lưu lại ấn tượng rất sâu một cuộc nói chuyện với hắn, những lời nói này chính là nguyên nhân khiến nàng yêu hắn.

Khi đó, Thiền Quyên đã 16 tuổi, vẻ đẹp của nàng rạng rỡ như ánh mặt trời, nên có rất nhiều vệ tinh xung quanh. Ngày lễ Tình nhân, nàng nhận rất nhiều hoa hồng, quà tặng. Nhóm bạn của Vĩnh Tường lúc này đều độc thân, người yêu cũng không có, luôn tổ chức họp mặt ngay ngày lễ. Nàng tham gia với các anh chị sau khi tan học, mang theo hoa hồng và quà tặng.

Nguyễn Khang nhìn thấy, nghiêm túc nói rằng:

“Nếu em không thể đáp lại tình cảm của người ta, không nên nhận hoa và quà. Quý cô đứng đắn không được đùa giỡn với tình cảm của người khác.”

Mọi người nghe xong đều trêu chọc hắn truyền thống bảo thủ, cho nên đẹp trai tài giỏi, nhưng hai mươi mấy tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Hắn cũng không phản đối. Nguyên tắc chính là nguyên tắc.

Nàng không hùa theo mọi người, cũng nghiêm túc hỏi hắn:

“Anh Khang sẽ không đùa giỡn với tình cảm của người khác sao?”

“Không bao giờ. Anh chỉ muốn có một chuyện tình giống như ba mẹ của mình. Yêu duy nhất một người, cùng người đó kết hôn sinh con, xây dựng gia đình hạnh phúc, sống cùng nhau đến bạc đầu.”

Lý tưởng của hắn làm mọi người cười đến nghiêng ngả. Hắn không quan tâm bị trêu chọc, thản nhiên ăn cơm.

Thời đại này, đây gần như là chuyện cổ tích. Chưa kể thân phận của hắn trong vòng danh lợi quyền thế, là đích ngắm của rất nhiều người, cả nữ lẫn nam, bọn họ có thể dùng mọi âm mưu thủ đoạn để hắn sa bẫy. Nhưng nàng tin hắn, tuyệt đối tin hắn có thể thực hiện điều đã định. Ở tuổi hoa mộng gặp được hoàng tử trong mơ, kết hợp với bản tính ngoan cố của đại tiểu thư, đã làm nàng sa vào tình yêu sâu đậm không thể thoát ra.

Xét suy nghĩ của nàng và hắn, cô cũng không biết ai ảo tưởng hơn ai. Đúng là nghiệp duyên. Người xưa nói, nồi nào úp vung náy không sai chút nào.

Xe dừng ở trung tâm thương mại. Cô bước vào bên trong, dựa theo trí nhớ của nàng, tìm đến gian hàng điện tử cao cấp. Cô không thích dạo phố mua sắm, nhưng vật dụng cô dùng, phải  do chính tay mình chọn mới cảm thấy phù hợp thoải mái.

Cô đã kiểm tra số tiền, cũng đổi luôn mật khẩu. Hiện nay, cô muốn mua gì cũng được. So với lúc nhỏ, một cây kem cũng không dám mua, hoàn toàn khác biệt. Ngoài đổi điện thoại, cô cũng phải mua thêm quần áo. Trang phục của nàng rất nhiều, nhưng phần lớn hoa lá sặc sỡ, kiểu dáng rườm rà, cô chỉ tận dụng được vài thứ. Cô thích những màu lạnh và tối, y phục thiết kế đơn giản trang nhã.

Nhân viên bán hàng giới thiệu cho cô vài mẫu điện thoại mới nhất. Cô chọn một chiếc màn hình phẳng màu đen, chống thấm nước, các góc vuông nhọn, mỏng mảnh nhưng nhìn hơi nam tính. Cô đổi luôn số điện thoại, nhập vào danh bạ những người trong nhà, vài số bạn học thầy cô, nhắn tin thông báo cho họ rồi qua gian hàng trang phục. Cô lựa chọn mọi thứ rất nhanh, chưa đến một giờ đã hoàn tất.

Khi cô bước vào nhà hàng, gọi điểm tâm và ly nước hoa quả, rắc rối mới thật sự xuất hiện, rắc rối có tên Âu Dương Hạo Nam, người được Thiền Quyên gọi là “phù thủy độc ác”.

Vì sao gọi là “phù thủy độc ác”? Bởi vì nàng ghét y. Bởi vì y rất đặc biệt, đặc biệt từ cái tên, chủng tộc, ngoại hình cho đến tài năng, nghề nghiệp, tính cách.

Truyền thuyết lập quốc kể rằng, người phụ nữ sinh ra vị vua đầu tiên của đất nước này, mang họ Âu. Bà được suy tôn là Quốc mẫu. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, hoàng tộc mẫu hệ họ Âu không còn tồn tại, họ Âu trở thành một họ cổ, hậu duệ vô cùng hiếm hoi, xuất hiện chủ yếu ở vùng núi phía Bắc.

Y xuất thân từ dân tộc thiểu số miền sơn cước. Nhưng vẻ ngoài của y lại không giống con dân đại ngàn. Thân hình của y cao gầy, mang nét thanh nhã tinh tế, nhưng không yếu nhược như nữ giới, vẫn thể hiện được chuẩn mực nam tính. Gương mặt của y đẹp đến mức không thể dùng từ ngữ diễn tả, cũng không phân biệt được giới tính, càng không đoán được tuổi tác. Tóm lại, chính là vẻ đẹp thần thánh trong truyền thuyết, không làm họ Âu mang nhục.

Y bước chân vào giới giải trí khá muộn, lấy nghệ danh là Âu Dương. Ngay khi ra mắt, y đã nhận được sự chú ý, vì cái tên, chủng tộc, vẻ ngoài, đặc biệt là tài năng diễn xuất, dù chỉ xuất hiện trong 5 phân cảnh. Sau đó, y tham gia 2 phim điện ảnh, 1 phim truyền hình, đảm nhận vai phụ, nhưng được chú ý không thua vai chính. Tên tuổi của y lên như diều gặp gió, được công ty quản lý dốc sức đầu tư.

Sau 2 năm đóng phim, y chỉ nhận vai chính. Những phim y tham gia, cho dù thị trường hay nghệ thuật, đều đứng đầu phòng vé và càn quét giải thưởng. Sau khi lĩnh giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” liên tục 3 năm, y chuyển sang làm đạo diễn và thành lập công ty giải trí của riêng mình mang tên Galaxy. Chỉ 5 năm sau, Galaxy trở thành công ty giải trí lớn nhất nước, đào tạo không biết bao nhiêu đại minh tinh, một trong số đó chính là Hoàng Hoa Uyển Lan, “Ngọc nữ” của làng giải trí.

Con đường sự nghiệp của Âu Dương bằng phẳng thênh thang, được trải hoa hồng không một cái gai, khiến người ta ganh tỵ muốn điên, cũng ngưỡng mộ phát cuồng. Chưa từng có ai tài năng và may mắn như y, cho nên y được mệnh danh là “Vua của giới giải trí”.

Mặc dù biết nhau từ lâu, nhưng một năm trước, không hiểu vì sao y bắt đầu bám theo nàng, khẩn khoản đề nghị nàng tham gia đóng phim của y, thậm chí trở thành nghệ sĩ của Galaxy. Y hứa sẽ nâng đỡ nàng, cùng những điều khoản hợp đồng vô cùng ưu đãi. Nàng không cần tiền, nhưng lại thiếu công danh sự nghiệp, nên cũng xiêu lòng. Nhưng kết quả điều tra của Phượng Nghi đã đập tan ý định của nàng.

Trong giới giải trí, làm sao tránh khỏi những quy tắc ngầm, y chính là một kẻ nam nữ không tha, sinh hoạt cá nhân vô cùng buông thả, cuộc sống tình ái hỗn loạn kinh người. Những nghệ sĩ trẻ thân cận với y, phần lớn đều là tình nhân, thời gian dài ngắn khác nhau, nhưng không quá nửa năm. Từ đó suy ra, ý đồ của y khi tiếp cận nàng, cũng chẳng trong sáng tốt đẹp bao nhiêu.

Thái độ của nàng quay 180 độ, xem y là một thứ bệnh dịch, luôn tìm mọi cách tránh xa. Nhưng nàng càng chạy, y càng ngoan cố đuổi theo, trắng trợn bộc lộ ý định của mình. Chỉ một thời gian ngắn, báo lá cải đã đánh hơi được chuyện này, liên tục đăng tin, cùng với rất nhiều vấn đề hành lang trên mạng, gây nên một vụ bê bối tình ái khá lớn, liên lụy đến cả Nguyễn Khang và Tuyên Nhã, vì quá khứ của nàng bị lật lại.

Mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Bởi vì quần chúng và cộng đồng mạng vốn là loại động vật bậc cao nhiều chuyện, lại chỉ thích những chuyện lông gà vỏ tỏi.

Sau đó, cơn bão tin tức bị áp chế do quyền lực từ nhiều phía, nhưng mâu thuẫn giữa y và nàng không thể cứu vãn. Y trở thành kẻ thù của nàng. Y cũng không buông tha cho nàng. Trò đuổi bắt này chưa đến hồi kết, nàng đã không còn trên đời.

Chuyện của Thiền Quyên rất đúng với câu “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”.

Cô biết rõ mọi chuyện, mượn xác của nàng, nhưng không có lý do chán ghét Âu Dương, thậm chí có chút ngưỡng mộ.

Bởi vì ở địa vị của y, tuổi tác của y, vẫn không sợ điều tiếng thị phi, tự do sống theo ý mình, can đảm làm điều mình muốn, dũng cảm tự chịu trách nhiệm, không có được bao nhiêu người. Cho dù đời sống tình ái hỗn loạn buông thả, cũng là lựa chọn cá nhân của y, người khác không có quyền xen vào. Huống chi theo kết quả điều tra, y cũng chưa từng ép buộc ai, đều là hai bên tự nguyện trao đổi. Y cho những người đó cơ hội tỏa sáng, đổi lại bọn họ làm việc trên giường.

Y có thể rất vô liêm sỉ, nhưng là vô liêm sỉ một cách chính trực. Ngoại trừ việc theo đuổi nàng, y đã dùng đến thủ đoạn đê tiện.

Vua của giới giải trí dễ dàng để bê bối tình ái bại lộ trước mặt bàn dân thiên hạ hay sao? Đúng là chuyện nực cười. Nếu không phải được bật đèn xanh, mấy báo lá cải dám phơi bày hành động của y, quá khứ của nàng ra ánh sáng hay sao? Bê bối càng lớn, khoảng cách của nàng và Nguyễn Khang càng xa, vì hắn là một kẻ nguyên tắc lại nghiêm khắc, kín tiếng.

Đây chính là mục đích của Âu Dương, tách nàng ra khỏi hắn.

Nhưng y cũng phải trả một cái giá không rẻ, khi gây thù sinh oán với 2 gia đình giàu sang, quyền lực bậc nhất trong giới kinh doanh.

Cô nhìn người đàn ông đang ung dung ngồi trước mặt mình, thái độ không nóng không lạnh. Nhưng phải thành thật cảm thán, người thật còn đẹp hơn trong ảnh. Sống trên đời, lúc nào cũng được ngắm trai xinh gái đẹp, quá may mắn, chỉ là bọn họ ai cũng nguy hiểm chết người, nên cô hoàn toàn không ham hố.

– Không gặp 2 tuần, em có nhớ tôi không?

Y nháy mắt với cô, nghiêng đầu cười hỏi, sau khi đuổi thẳng mấy nàng thiếu nữ xin chữ ký.

Đại minh tinh xuất hiện ngoài đường, không chút hóa trang giấu giếm, đối người hâm mộ không chút nhiệt tình, cũng chỉ có một mình Âu Dương. Nhưng kỳ quái là không ai ghét bỏ thái độ của y. Bởi vì sự phóng khoáng thẳng thắn, nói cười đùa giỡn đã che giấu phần nào kiêu ngạo khó gần, còn được tiếng bình dị thân thiện.

Nhưng tất cả chỉ là diễn xuất mà thôi. Người bình thường còn biết đeo mặt nạ, huống chi là siêu sao kỳ cựu, sẽ có bao nhiêu lớp?

Cô im lặng, vì không biết xưng hô thế nào. Chữ anh nói không ra lời, chữ chú nghẹn trong cổ họng. Y lớn hơn nàng 13 tuổi, gần như trâu già còn gặm cỏ non. Nhưng nhìn nàng và y đứng chung, nhiều lắm cách nhau 8 tuổi.

Vẻ đẹp của y rất đả kích người. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

– Em thật sự không nhớ tôi chút nào sao?

Y thở dài, vẻ mặt cực kỳ thương xuân bi thu.

– Tôi gặp tai nạn, mất trí nhớ.

Cô lạnh nhạt giải thích, trong lòng âm thầm xỉ vả y giả dối. Cô không tin y không biết việc này, cho dù xuất ngoại dự liên hoan phim.

– Vậy để tôi nhắc cho em nhớ.

Vừa nói xong, y đứng lên, vươn tay qua bàn, bắt lấy cằm cô, cúi đầu hôn xuống. Cô gạt tay y, nghiêng đầu sang bên, bật dậy khỏi ghế, lùi người ra sau, cung tay đấm y, nhưng không thành công. Một loạt động tác diễn ra rất nhanh. Kết thúc là màn hai người đứng thẳng thủ thế, trừng mắt nhìn nhau.

Y buông tay cô, chỉnh lại y phục, lớn tiếng bật cười:

– Thân thủ của em vẫn nhanh nhẹn như trước. Như vậy là mất trí nhớ sao?

– Không phải quên hết.

Cô đau đầu thở dài, thu dọn rời đi. Ánh mắt tò mò của những người xung quanh làm cô cảm thấy mình là động vật quý hiếm trong sở thú.

Y đi theo cô. Cô không ngăn cản, biết rằng ngăn cũng không được, đành mặc kệ có một cái đuôi. Cô nhìn đồng hồ, đến giờ rước bé Minh, liền ra cửa trung tâm.

– Em muốn đi đâu? Tôi chở em đi.

– Không cần. Cảm ơn. Tôi có tài xế riêng.

– Xem như xin lỗi chuyện vừa rồi. Em sẽ không hẹp hòi như vậy chứ? Chuộc lỗi cũng không cho phép người ta.

Y kéo dài giọng, vẻ mặt uất ức. Đại minh tinh làm nũng. Toàn thân cô đều nổi da gà. Cô cố gắng bình tĩnh:

– Tôi không để ý, không cần xin lỗi. Chú… a… anh chỉ cần đừng để chuyện vừa xảy ra lên báo là được. Tôi tuyệt đối không muốn mình trở thành đề tài bàn tán của mọi người.

Cô nói xong liền bỏ chạy, may mà tài xế đến kịp, mở sẵn cửa xe. Dù cô ngưỡng mộ tài năng của y, nhưng loại người này rất nguy hiểm, tránh càng xa càng tốt. Tuy nhiên, cô đã đánh giá thấp khả năng đeo bám của y.

Ta nói gừng càng già càng cay rất chính xác.

Xe của cô vừa đến cổng trường, xe của y cũng dừng theo. Lúc cô dẫn bé Minh ra, y liền đi đến chào hỏi. Đứa bé không lên tiếng đáp lại, chỉ nhìn y đề phòng. Nhóc con nắm tay cô rất chặt, thân hình nhỏ nhắn run rẩy, có vẻ cực kỳ sợ hãi, nhưng cũng không trốn sau cô.

Thái độ kỳ lạ của đứa bé là vì Thiền Quyên vẫn mang y ra dọa nhóc con, nói y là phù thủy độc ác trong mấy truyện cổ tích, sẽ bắt cóc và ăn thịt trẻ con. Bất chấp sự nổi tiếng của y, bé Minh tuyệt đối tin tưởng nàng.

Muốn sang phải bắt cầu kiều, muốn được bà mẹ phải chiều thằng con. Nhưng y không có cơ hội tiếp cận và dụ dỗ bé Minh, triệt để hết hy vọng.

Đây đúng là bi kịch của đại minh tinh luôn thuận buồm xuôi gió.

– Khải Minh, con thưa chú về đi.

Ghét thì ghét, tránh thì tránh, nhưng vẫn phải lịch sự lễ phép, không được để người khác có cơ hội đâm chọt. Đây là nguyên tắc.

Đứa bé nhìn cô khó hiểu. Cô kiên nhẫn giải thích.

– Chú Dương không phải phù thủy độc ác, lúc trước là mẹ hiểu lầm, nên mới nói với con như vậy. Thật ra, chú Dương là diễn viên đóng rất nhiều phim, còn là đại minh tinh rất nổi tiếng. Con không tin có thể hỏi cô giáo.

Mọi người xung quanh đều lén lút, hoặc trực tiếp, nhìn sang đây. Ngay cả mấy cô giáo còn trẻ trong trường cũng xuất hiện, muốn xin chữ ký.  Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, không cần bị ánh sáng của siêu sao lây nhiễm, trở thành trung tâm vũ trụ. Cô không có bản lĩnh hưởng thụ vinh hạnh đó.

Bé Minh nghe xong, suy nghĩ một lúc mới khoanh tay cúi đầu, ngoan ngoãn thưa về.

Y nghe thấy, mỉm cười sung sướng, xoa đầu đứa bé, còn nựng má nhóc con khen ngoan luôn miệng. Đúng kiểu vẻ mặt ăn dưa bở, trí tuệ tụt dốc không phanh. Nhưng bề ngoài của y như vậy, không có nghĩa tâm trí cũng vậy.

– Bé Minh. Con muốn ăn cái gì? Chú Dương mời con và mẹ đi ăn nha. Kỷ niệm ngày chúng ta làm quen với nhau lại từ đầu.

Nhóc con nghe tới ăn, đôi mắt sáng lên, quay sang nhìn cô xin ý kiến. Cô bật cười, nhìn đứa bé trưởng thành hơn bạn bè cùng tuổi, nhưng cuối cùng vẫn là trẻ con.

– Con muốn ăn cái gì, mẹ sẽ dẫn con đi. Không được làm phiền chú Dương.

– Đây là thành ý của anh với bé Minh, em không được chà đạp như vậy.

Vừa nói xong, hắn quay sang đám người hâm mộ xung quanh, bắt đầu lôi kéo đồng tình. Miệng lưỡi của siêu sao không phải tầm thường, huống chi còn là chủ tịch công ty giải trí Galaxy. Rất nhanh, mọi người bị thuyết phục, đồng thanh vỗ tay bảo cô chấp nhận, còn cười trêu chọc.

Cô bị vây trong vòng tròn, cùng y và đứa bé, không thể thoát ra, cũng không tránh được, đành phải gật đầu. Sức mạnh đám đông thật đáng sợ. Bây giờ, cô đã hiểu một cách sâu sắc cảm giác của Thiền Quyên. Nhưng cô khác nàng, sẽ nhân nhượng y, chứ không điên tiết bất chấp mặt mũi, đập cho y một trận rồi đi thẳng.

Sau này cô biết rằng, chỉ một quyết định nhỏ nhặt như ăn cơm, cũng có thể thay đổi tương lai của rất nhiều người.

Hiệu ứng cánh bướm rất khủng khiếp.

Tác giả chém gió:

Chúng ta đã có bảo mẫu, sư phụ và bây giờ là bạn tâm giao của nữ chính. Nói gì thì tui vẫn thích một tình bạn đặc biệt giữa nam và nữ, tôi vẫn tin có tình bạn khác giới, như kiểu tình cảm của Lan Huân và Khuất Bình trong Lựa Chọn vậy đó, không phải yêu, nhưng thừa lãng mạn.

Tui đã cai nghiện được facebook, có nghĩa là tui đã già rồi đó, đã trở thành bà cô già ngồi trong xó nhà rồi đó.

[ Sai lầm ] Chương 6 – Giao ước

.

Những thứ Phượng Nghi cần, thư ký đều mua đầy đủ, mang đến tận nhà hàng cho chị. Cô biết chị cũng không thích dạo phố mua sắm.

Dùng cơm xong, hai người cùng về nhà. Lúc ngồi trên xe, cô vẫn suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Những kỹ năng của nàng sẽ giúp ích rất nhiều cho cô. Nhưng cô vẫn lo lắng việc ký ức của nàng sẽ xâm nhập vào tâm trí mình. Ngày hôm nay, sự phân liệt diễn ra là do cô chủ động yêu cầu. Cô vẫn nắm quyền kiểm soát, nhưng tương lai không thể nói trước.

Tối nay, cô nhất định phải gặp nàng để giải quyết vấn đề. Nhưng trước đó, phải nói rõ ràng với Phượng Nghi vài chuyện:

– Chị Hai, có phải chúng ta cãi nhau trước khi em mất trí nhớ không?

Chị im lặng gật đầu. Cô trầm ngâm đoán thử:

– Chuyện có liên quan đến Nguyễn Khang?

Chị cười nhạt trả lời:

– 2 tháng trước, chị cho người điều tra mối quan hệ của Nguyễn Khang và Tuyên Nhã, nhưng em không tin kết quả, em bảo chị nói dối nên đã cãi nhau, đến khi em gặp tai nạn vẫn chưa làm hòa.

– Chị điều tra chuyện gì?

– Chuyện uống rượu đêm đó. Hai người bọn họ tình nguyện rơi vào bẫy của kẻ khác. So với chuyện của em không khác bao nhiêu. Nhưng Nguyễn Khang không phải anh chàng chưa nếm mùi đời, nói rằng say rượu làm bậy chỉ có người ngu mới tin. Còn Tuyên Nhã là người đủ thông minh, thừa thủ đoạn. Cô ta tự mình lăn lộn trường đời đến địa vị hôm nay, còn bị kẻ khác dễ dàng hãm hại, cô ta đã chết mất xác không biết bao nhiêu lần.

Cô nghe chị phân tích, không có gì để phản bác. Nhưng có một điểm mấu chốt:

– “So với chuyện của em không khác bao nhiêu” nghĩa là sao? Không phải chính em chuốc thuốc Nguyễn Khang sao?

– Đúng là em làm, nhưng em bị kẻ khác xúi giục. Bọn họ muốn dùng băng ghi hình để kiềm chế 2 nhà Nguyễn – Dương, nhưng không thành công, vì Nghiêm Quân kịp thời bắt được.

Bọn xúi bậy sau đó bị chèn ép nặng nề, nhanh chóng lâm nợ phá sản. Kẻ tha phương cầu thực bị giang hồ truy đuổi, người ngồi tù bóc lịch không có ngày ra. Ảo tưởng sức mạnh, lợi dụng người khác làm quân cờ, cuối cùng phải trả giá thê thảm. Chính Thiền Quyên cũng không được sống yên.

Tuy nhiên, đoạn kết của những kẻ giăng bẫy Nguyễn Khang và Tuyên Nhã hoàn toàn khác hẳn, chẳng những không bị trả thù, còn lấy được hợp đồng bạc tỷ với tập đoàn Eden.

Mọi chuyện đều không đơn giản, cũng rất buồn cười, cô cảm thán. Đúng là cuộc đời nhìn tổng thể thì bi kịch, nhưng từng chi tiết chính là hài kịch.

Cô muốn tiếp tục hỏi, nhưng hôm nay lượng thông tin quá nhiều, đầu nhức âm ĩ, cơ thể mệt mỏi, hai mắt nặng trĩu. Cô ngủ quên lúc nào không biết, khi thức dậy đã về đến nhà.

Xe dừng dưới tầng hầm. Chị vẫn ngồi bên cạnh chờ cô tỉnh hẳn. Hành động nhỏ của chị đột nhiên làm cô cảm động. Lúc trước, chị luôn tạo cho cô cảm giác chín chắn vững vàng, dù không tiếp xúc nhiều. Hiện tại, cô hiểu hơn về chị thì lại càng tin tưởng yên tâm, dù xuất thân của chị chẳng tốt đẹp bao nhiêu.

Cô thấy Thiền Quyên thật may mắn khi xung quanh luôn có nhiều người quan tâm yêu thương, cũng thấy xấu hổ thay nàng, vì làm họ thất vọng quá nhiều.

– Chị Hai, em xin lỗi.

Thanh âm chân thành vang lên, không đầu không cuối, quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp. Chị im lặng nhìn cô một lúc, khẽ cười đưa tay nhéo má cô:

– Không sao. Mọi chuyện qua rồi. Chị không nhỏ nhen như vậy.

– Em sẽ không như trước kia.

Cô quả quyết khẳng định. Chị cười gật đầu, vẻ mặt có chút hoài niệm.

Thiền Quyên cũng từng nói như vậy. Lúc đó, nàng 14 tuổi, vẫn là một cô tiểu thư được nuông chiều hư hỏng, ngoan cố bướng bỉnh, coi trời bằng vung. Nhưng duyên gặp chị đã thay đổi cuộc sống của nàng mãi mãi, dùng từ “làm lại cuộc đời” cũng không quá đáng. Chị dạy dỗ nàng, không chỉ kỹ năng, mà còn nhân cách.

Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nhưng một Đại tỷ giang hồ như chị đã giúp nàng làm chuyện khó dời. Một người dưng nước lã như chị đã làm được việc mà người thân của nàng bó tay. Chị đã dùng không biết bao nhiêu tâm huyết, công sức, thời gian, gặp không biết bao nhiêu khó khăn, mới có được thành công hiện tại.

Đúng là Bụt chùa nhà không thiêng.

Cách dạy của chị cũng rất cực đoan, chính là thương cho roi cho vọt. Lần đầu tiên, chị đã tán nàng một bạt tay, vì tội ăn vạ đòi được đi vũ trường dù chưa đủ tuổi. Nơi đó thuộc sở hữu của chị, nàng muốn đến rất đơn giản, nhưng điều quan trọng là nguyên tắc, là việc đua đòi của nàng làm chị bất mãn.

 “Nếu em không phải con gái của chủ tịch tập đoàn SunYang thì em chẳng là cái gì hết. Người khác sẽ xem em không bằng một con chó.”

Lời mắng chửi của chị tổn thương nàng nghiêm trọng, nhưng chị nói đúng. Nàng lúc đó vô dụng bất tài, văn dở võ tệ, tính cách cực xấu, ngoại trừ thân phận và vẻ ngoài, thì con người không đáng một đồng.

Cái tát cùng lời mắng chửi thức tỉnh nàng.

Cô cảm thấy nàng đúng là thích bị ngược đãi, bị đánh chửi mới ngoan ngoãn vâng lời, còn yêu thương khuyên nhủ nhẹ nhàng không nghe. Nhưng xét cho cùng, nàng chính là cần mấy liều thuốc mạnh, vì người nhà trước giờ, một cọng tóc cũng không nỡ tổn thương nàng, nói chi là đánh chửi thẳng tay.

Nếu như nói Viễn An là bảo mẫu toàn năng, thì Phượng Nghi chính là sư phụ chuẩn mực. Nàng có hai người này bên cạnh mới sống tốt đến hôm nay. Nhưng vận mệnh hoàn hảo luôn có khắc tinh, đối với nàng, Nguyễn Khang giữ vai trò này. Cho dù được bảo mẫu và sư phụ quan tâm tận tình, nàng cũng không thoát được kiếp nạn.

Hồng nhan bạc mệnh.

Cô trở về phòng, gặp bé Minh đang ngủ trên giường mình. Đứa bé này rất dính mẹ, không có mặt cũng muốn bám lấy thứ gì của mẹ. Cô nhìn thằng nhóc cuộn tròn trong đống chăn như một con tằm trong kén, thấy buồn cười, lại có chút xót xa. Cô không biết đó là do tình cảm còn sót lại trong thân thể này, hay là cảm xúc của chính mình. Nhưng dù thế nào, đứa bé này cũng rất đáng thương, không cha không mẹ.

Hiện tại cô dùng thân xác này cũng xem như một nửa người mẹ, nhưng cô không muốn thừa nhận. Cô hoang mang. Cô sợ hãi. Vì trách nhiệm quá lớn. Bản thân cô còn không lo được cho mình, làm sao quan tâm người khác.

Cô ngồi xuống giường, đưa tay vuốt ve gò má non mịn tròn xinh của nhóc, bất giác thở dài.  Chuyện gì đến sẽ đến. Hiện tại, chưa cần cô quyết định dứt khoát.

Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến giờ ngủ buổi tối. Lần này, cô chủ động tìm kiếm Thiền Quyên trong giấc mơ.

Cô phải hỏi rõ ràng mọi chuyện. Cô không muốn tiếp tục bị động trong cuộc sống hiện tại, lúc nào cũng cần người xung quanh kể lại cho nghe, hoặc việc đến ngay trước mắt còn không biết là gì, không kịp phản ứng. Cảm giác giống như máy chém treo lơ lửng trên đầu, chẳng biết lúc nào chặt xuống, khiến mình thịt nát xương tan, vô cùng đáng ghét, vô cùng bực bội.

Cô tìm thấy nàng trong không gian lấp lánh như bầu trời đêm. Nàng mặt cái đầm dài rộng trắng tinh bồng bềnh, tóc dài xõa ra suôn mượt, gương mặt diễm lệ khả ái, dáng vẻ tao nhã kiêu sa, lại mang nét hồn nhiên trong sáng.

Hình ảnh làm cô liên tưởng đến bề ngoài của mình hiện tại, tự nhiên nổi da gà. Linh hồn của cô nằm trong thân xác này rất không phù hợp, chẳng biết chính chủ nghĩ gì mà lại tìm cô? Thắc mắc như vậy, cô liền hỏi thẳng.

Nàng căng thẳng nhìn cô, mấp máy môi vài lần mới nói:

– Vì cô mạnh mẽ hơn tôi, có thể làm những chuyện tôi không làm được. Cô có thể chăm sóc bảo vệ bé Minh, không để ai tổn thương thằng bé, không cho chuyện tồi tệ xảy ra.

Cô không thỏa mãn với câu trả lời này, nhưng thấy truy vấn tiếp cũng không hiệu quả, đành thôi. Kiểu suy nghĩ của nàng và cô không cùng tần số. Tuy nhiên, câu trả lời này giúp cô chiếm thế thượng phong rất cao.

– Nói như vậy nghĩa là cô rất tin tưởng tôi. Vậy tại sao không cho tôi biết mọi chuyện. Cô rõ ràng có thể truyền lại ký ức cho tôi?

Vẻ mặt nàng trở nên xấu hổ.

– Cô sợ tôi bỏ mặc bé Minh vì không chịu nổi quá khứ của cô phải không? Cô không nghĩ nếu tôi không biết cũng sẽ bỏ mặc mọi thứ sao?

– Nếu cô hứa không bỏ mặc bé Minh, tôi sẽ truyền hết ký ức cho cô.

Nàng nghiêm túc nói. Cô bật cười trào phúng.

– Cô ra điều kiện với tôi? Cô có tư cách sao? Cô đừng quên tôi đang sống trong thân xác của cô. Tôi có thể điều khiển nó đi tự sát. Cô biết rõ tôi không luyến tiếc cuộc sống này. Tôi đã chết một lần, cũng không sợ chết. Cô muốn bé Minh nhìn thấy cô chết kiểu nào? Uống thuốc ngủ, đâm xe, nhảy lầu, cắt mạch máu, chết đuối…

– Cô dám !!!

– Cô nhờ cậy tôi, không phải sai khiến tôi, nhớ cho kỹ.

Cô nhấn mạnh từng chữ. Cô vẫn còn cay cú vì bị nàng sử dụng như công cụ, thay thế nàng thu dọn tàn cuộc. Cô thừa nhận mình ghi hận người giàu, vì từng sống trong cảnh nghèo khó. Cô cũng không tốt đẹp gì, ích kỷ, vô tình, độc ác, cơ hội… Cô chỉ là con người thôi mà. Nếu cô là thần thánh đã không rơi vào hoàn cảnh này.

Thời gian chậm chạp trôi qua, cô cũng không nhìn nàng, lẩm bẩm đếm mấy vì sao. Cuối cùng, nàng lên tiếng đồng ý, vẻ mặt không chút cam tâm.

Cô đạt được mục đích, cũng không keo kiệt, cho nàng một viên kẹo, kèm theo lời đe dọa:

– Tôi chỉ có thể hứa sẽ chăm sóc bé Minh trong khả năng của mình. Nhưng nếu cô gian dối chuyện gì, hoặc cố ý kiểm soát tâm trí tôi, thì đừng trách tôi tàn nhẫn.

– Tôi biết.

Giao ước đạt thành. Nàng vươn bàn tay trái ra. Cô nhanh chóng nắm lấy.

Ký ức của nàng ào ạt đổ vào tâm trí cô, như một dòng thác trong mùa mưa lũ. Những hình ảnh liên tiếp chồng lấn lên nhau, lấp lánh hơn sao trời, khiến linh hồn cô hoa mắt chóng mặt, đầu đau như bị búa gõ. May mắn việc xảy ra lúc cô đang ngủ, không ảnh hưởng quá nhiều đến thân thể. Nếu là lúc thức, chắn chắc cô sẽ nôn đến mật xanh mật vàng.

Nhưng tâm trí quá tải gây ức chế thần kinh. Sáng hôm sau, cô không thức dậy nổi, phải nằm đến trưa. Nhưng lịch học chỉ có buổi chiều, không đáng ngại.

Viễn An thấy cô không khỏe, bảo xin nghỉ thêm, nhưng cô từ chối. Cô biết sau giấc ngủ dài thân thể đã hồi phục. Cô muốn đến trường càng sớm càng tốt. Việc học của Thiền Quyên đã bê trễ rất nhiều, cần phải tăng tốc thật nhanh. Cô không giống nàng chỉ sống xoay quanh tình yêu hôn nhân gia đình. Cô có tham vọng, muốn công thành danh toại.

Ngày đầu đến trường không tệ lắm, mọi thứ đều suôn sẻ, thầy cô giảng bài không buồn chán, bạn bè trong lớp không khó gần. Hơn nữa, cô đã có ký ức của nàng, không thấy lúng túng. Chúng được sắp xếp ngăn nắp như dữ liệu máy tính, cô muốn truy xuất thứ gì đều dễ dàng, cũng rất nhanh, chỉ cần gõ đúng từ khóa.

Tan học, Viễn An đến đón cô ở cổng trường. Mở cửa xe, cô thấy bé Minh ngồi bên trong. Ngày trước, Thiền Quyên sẽ tự lái xe đi đón con. Hiện tại, cô cũng biết lái xe, nhưng phải tập một chút để người khác không nghi ngờ việc cô mất trí nhớ. Lý do mất trí nhớ rất hữu ích để cô dọn dẹp phần nào quá khứ của nàng, chối bỏ vài chuyện, tránh mặt vài người, khiến cuộc sống đơn giản hơn.

Chờ cô an vị trên xe, anh lên tiếng hỏi:

– Hai mẹ con muốn ăn gì?

Cô không có ý kiến, nhìn bé Minh, ý bảo nhóc con quyết định.

– Con có thể ăn gà rán được không?

Cô đồng ý, nghĩ nghĩ lại nói thêm:

– Sau này, con nên nói ra ý kiến của mình, không cần phải hỏi ngược lại. Nếu người khác không đồng ý, họ sẽ từ chối. Phát biểu ý kiến của mình, hoặc nói điều mình muốn không có gì sai, không cần phải rụt rè sợ hãi. Con hiểu chưa?

Đứa bé nhìn cô, một lúc sau gật mạnh đầu, vâng dạ với nụ cười rất tươi. Cô đưa tay xoa đầu nhóc, khen ngoan, lại nhéo má nhóc một cái. Mỗi lần thấy vẻ mặt này của đứa bé, cô đều muốn nựng nịu, tâm trạng cũng vui vẻ theo.

Viễn An khẽ cười, khởi động xe. Cô biết anh cũng không phản đối. Mặc dù món ăn này được đồn đãi không có giá trị dinh dưỡng, gây béo phì, nhưng lâu lâu cho nhóc con ăn cũng không sao. Con người chỉ chết một lần, sống dai cũng không nghĩa lý gì, cần chi kiêng cữ nhiều như vậy.

Một lúc sau đã đến cửa hàng ăn nhanh. Ba người chọn bàn ở tầng hai, nhìn ra đường phố, phong cảnh rất đẹp. Không cần xem menu, chỉ cần dựa vào địa thế, cách phục vụ và bày trí của quán, cô biết chỗ này cũng không bình dân. Có tiền đúng là không cần suy nghĩ chuyện tiết kiệm, chỉ cần sống sung sướng hưởng thụ.

Ngồi được một lát thì Nghiêm Quân đến. Lúc chọn món cô thấy Viễn An nhắn tin, không ngờ là người này. Cô với bé Minh bất đắc dĩ thành bóng đèn. Chào hỏi xong, cô cùng nhóc con im lặng nghe hai người nói chuyện.

Thái độ hai người rất tự nhiên, có lẽ tình cảnh này đã xảy ra nhiều lần. Họ nói về lịch làm việc. Ai cũng bận rộn, thời gian gặp mặt hiếm hoi, làm người nghe cũng phiền não. Nhưng tình yêu là loại động vật cho ăn no dễ chết sớm, vì vậy phải bỏ đói một chút. Huống chi, mối quan hệ của hai người cũng khá đặc biệt.

Khi nhân viên mang thức ăn đến, hai người cũng nói chuyện xong. Nghiêm Quân nhìn cô và bé Minh cười nói, nửa đùa nửa thật:

– Hôm qua, anh bàn với Viễn An ăn lẩu nướng, không ngờ hai mẹ con nói đổi liền đổi. Anh có chút ganh tỵ nha.

Cô chưa biết đáp lời thế nào, Viễn An đã cười lên tiếng, nhẹ nhàng bình thản như gió xuân:

– Em gái của em cũng là em gái của anh, cháu trai của em cũng là cháu trai của anh. Anh ganh tỵ cái gì?

Mật ngọt chết ruồi. Lời hòa giải khiến Nghiêm Quân vô cùng thỏa mãn, cam tâm tình nguyện câm miệng. Viễn An luôn khiến cô bái phục sát đất.

Nhưng lời nói của Nghiêm Quân thật sự làm cô giật mình. Nếu không có ký ức của nàng, cô sẽ nghĩ anh đang vui đùa. Nhưng sau khi biết được mọi chuyện, phân tích lại một số tình huống, cô đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

Ganh tỵ là thứ thuốc độc vô hình cực kỳ hữu hiệu điều khiển con người phạm vào lầm lỗi.

Cô không biết Nghiêm Quân cố ý bao nhiêu, nhưng góp phần đẩy nàng vào bi kịch không thể thiếu bàn tay của anh. Phương pháp vô cùng tinh vi hữu hiệu, không những tách rời Thiền Quyên khỏi Viễn An, còn đẩy nàng rời xa Nguyễn Khang. Nàng lại hoàn toàn không biết chút nào, một mực bảo vệ bí mật cho anh, thậm chí còn mang ơn anh. Nàng đúng là loại người bị bán còn giúp kẻ khác đếm tiền.

Vì sao? Vì Nghiêm Quân hiểu rất rõ những người xung quanh.

Cô có kết luận như vậy phần lớn dựa vào đêm trọng đại kia. Đêm nàng chuốc thuốc Nguyễn Khang trong bữa tiệc sinh nhật của cô bạn học. Cô gái này là con gái rượu của đối tác làm ăn quan trọng với cả hai gia đình. Nguyễn Khang chắc chắn đến dự nên cô đã bám lấy Vĩnh Tường đòi theo.

Vĩnh Tường không phải bảo mẫu toàn năng hay sư phụ chuẩn mực, công việc xã giao luôn vây lấy anh, không có thời gian chú ý đến nàng. Lợi dụng cơ hội, Thiền Quyên bỏ thuốc vào ly rượu của Nguyễn Khang. Cho dù hắn thâm trầm tinh tế, cũng không nghĩ việc đề phòng nàng, càng không nghĩ nàng có gan làm vậy. Nhưng hắn đã đánh giá thấp nàng, cũng xem nhẹ tình cảm của nàng.

Người xưa nói sai một ly đi một dặm. Tình yêu có thể làm con người liều lĩnh một cách ngu xuẩn đến mất mạng.

Người xúi giục nàng cũng là một cô bạn học tham gia buổi tiệc. Anh trai của ả, sau khi nhận được tín hiệu hành động, tìm mọi cách tiếp cận Vĩnh Tường bàn chuyện hợp tác. Cho nên anh phải nhờ hắn đưa nàng trở về.

Vì sao nàng chọn thời điểm này? Vì Viễn An đã ra nước ngoài dự triễn lãm tranh, Phượng Nghi giải quyết một phi vụ làm ăn đã xuất ngoại.

Khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, thần trí hắn vẫn đủ minh mẫn để gọi điện cầu cứu Nghiêm Quân, nhưng thân thể không còn linh hoạt, không thể tự rời khỏi khách sạn. Tài xế và vệ sĩ của hắn đã bị những kẻ khác khống chế. Bọn xúi giục đã thuê người “hỗ trợ” cho nàng. Hắn và nàng đều không thoát được. Nhưng nàng vẫn chưa hiểu hoàn cảnh nguy hiểm đang lâm vào, nghĩ rằng bạn học giúp đỡ mình.

Lúc Nghiêm Quân dẫn người đến nơi, hắn và nàng bị nhốt trong phòng. Hắn không còn kiểm soát được hành động của mình, nhưng chuyện xấu nhất vẫn chưa xảy ra.

Tuy nhiên, cuộc điện thoại anh nhận từ nàng, đã khiến hành động giải cứu bị trì hoãn, kế hoạch của nàng thực hiện thành công. Anh không ngăn cản nàng. Anh chỉ giăng lưới bắt bọn xúi giục, phá hủy toàn bộ băng ghi hình, sau khi mọi chuyện đều diễn ra.

Nghiêm Quân đã tiếp tay cho nàng ở phút cuối cùng. Không ai biết, không ai nghi ngờ. Chuyện này trở thành bí mật của hai người, như một giao ước âm thầm giữa ma quỷ.

Cô không biết anh có ý thức được toàn bộ hậu quả từ quyết định của mình hay không? Nhưng chắc chắn anh phải hiểu rõ Nguyễn Khang sẽ không chấp nhận bị tính kế. Mối quan hệ của nàng và hắn không thể được xác lập bằng việc vượt rào. Hành động của nàng cũng làm cho mọi người thất vọng xa lánh.

Tuy nhiên, đây là suy nghĩ tiêu cực của riêng cô, không chắc chắn suy nghĩ của anh. Cô thừa nhận mình luôn bi quan tăm tối.

Nhưng thâm tâm cô vẫn tin rằng Nghiêm Quân không ganh tỵ nàng đến mức muốn trả đũa. Có thể anh cũng lạc quan hy vọng rằng, dù sao gạo đã nấu thành cơm, Nguyễn Khang sẽ mềm lòng nhân nhượng. Hắn thật ra cũng không ghét nàng. Nếu nàng có hắn ở bên cạnh, Viễn An sẽ không phải phiền lòng, tốn thời gian quan tâm chăm sóc.

Mấy ai lấy thước mà đo lòng người.

Tác giả chém gió: 

Muốn đổi nhân vật nam chính, nhưng với tính cách của nữ chính thì cặp với ai cũng không xong, nhưng mà rất muốn đổi người. Đau đầu, đau đầu, đau đầu…  Chắc sẽ cho thành bạn tâm giao – soulmate.

[ Tự kỷ ] Người đẹp và quái vật

The-Tale-of-Tales-3

Tale of Tales (2015)

Chủ đề này có một sức hút kỳ lạ với tôi, cho dù phim ảnh, tiểu thuyết hay hoạt hình. Bởi vì thể loại này mang đến cho tôi cảm giác thế giới này rất công bằng, tình nghĩa và nhân hậu.

Không giống như kiểu hoàng tử – công chúa mang sự hoàn mỹ tuyệt đối, đẹp một cách viên mãn, toàn bích, không có gì phải hối tiếc. Mối quan hệ giữa người đẹp – quái vật là một sự không hoàn thiện, một đôi đũa lệch, đầy chênh vênh và bất an, cho nên đẹp một cách tuyệt vọng.

Không phải hy vọng cũng đẹp, mà tuyệt vọng cũng rất đẹp. Không phải sự hoàn mỹ mới đẹp, mà sự khiếm khuyết cũng rất đẹp. Giống như bình minh với hoàng hôn. Mỗi thứ đẹp theo cách riêng của chúng.

Những tác phẩm thuộc thể loại này tôi đã xem, có kết thúc theo 3 kiểu như sau:

 • Thứ nhất là truyền thống, quái vật sẽ trở thành hoàng tử đẹp trai, tài giỏi, tốt tính… Hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.  Hình mẫu điển hình của những câu chuyện cổ tích như Walt Disney vẫn sản xuất.
 • Thứ hai là kiểu người đẹp cũng biến thành xấu xí như quái vật, nhưng đó là xấu xí bên ngoài, còn tâm hồn cả 2 người vẫn đẹp. Kiểu tốt gỗ hơn tốt nước sơn này chỉ có Shrek của DreamWorks Animation
 • Thứ ba là kiểu bi kịch, vì người đẹp yêu kẻ khác, người đẹp bỏ rơi quái vật, thậm chí là chính tay giết chết quái vật. Kiểu này mang đến một sự ám ảnh dai dẳng, đẹp một cách tuyệt vọng.

Beatyandbeast

Kiểu thứ nhất, chẳng có gì để nói, nó hoàn hảo quá rồi. Ngoại trừ bộ phim Beauty and Beast (2014)  mọi thứ đều tuyệt từ diễn viên, nhạc phim, cảnh phim… chỉ có nội dung khiến người xem lên máu, muốn chửi thề.

Beast vốn dĩ có vợ rồi, vợ là nữ thần rừng, con gái của chúa tể rừng núi. Bà vợ bắt Beast hứa không được săn nai vàng, vì nai vàng chính là hiện thân của bà. Nhưng Beast vi phạm lời thề, chính tay giết vợ mình luôn, khiến thần rừng nổi giận. Mặc dù Beast vô tình không biết, nhưng cũng đã giết vợ rồi, thế là biến thành quái vật. Sau đó là Beauty xuất hiện, bao nhiêu chuyện xảy ra. Kết thúc Beast có vợ mới là Beauty, vợ cũ bị giết chết luôn.

1698_888959_0951056001401718207

Kiểu thứ hai, tôi không cảm thấy nó có gì khác kiểu thứ nhất, mặc dù tư tưởng rất tiến bộ và độc đáo, nhưng nếu xấu bên ngoài đều như nhau, thì cũng như đẹp bên ngoài đều như nhau, không có sự chênh vênh và bấp bênh khiến cho kẻ khác bất an, không mang sự tuyệt vọng, cũng không có sự ám ảnh. Về mặt giải trí, nó cũng kém hấp dẫn hơn, bởi vì ai cũng thích trai xinh – gái đẹp, hơn Chí Phèo – Thị Nở.

Đối với tôi, kiểu kết thúc này, còn kém nhân hậu và công bằng hơn kiểu thứ nhất.

nha_tho_duc_ba_paris__victor_hugo

Kiểu thứ ba, nổi bật với tiểu thuyết Nhà thờ Đức Bà Paris của Victor Hugo.  Có lẽ Quasimodo chưa chính thức trở thành quái vật, nhưng trong mắt những người xung quanh hắn chính là quái vật. Tôi đọc quyển tiểu thuyết này vào năm nhất đại học và đã khóc, vì mối tình tuyệt vọng của Quasimodo, nhưng tôi không thích nhân vật này, chỉ tội nghiệp, nhất là đoạn Quasimodo được Esméralda cho uống nước, khi bị treo trên giá, và đoạn hắn ôm xác nàng cùng chết trong hầm mộ. Nhân vật tôi thích nhất là phó Giám mục Claude Frollo, đóng vai phản diện trong truyện. Kẻ tôi ghét nhất là Esméralda, đúng kiểu thánh nữ trong sáng ngây thơ vô số tội. Kết thúc tất nhiên là chết hết, ngoại trừ tên đểu cáng Phoebus.

 Walt Disney đã làm phim hoạt hình dựa theo tiểu thuyết này, với một cái kết có hậu, cũng giống như kiểu của Nàng tiên cá, phù hợp tâm lý trẻ em, nhưng đã làm mất rất nhiều cái hay của nguyên bản.

Tale-of-Tales-v

Kiểu thứ ba, nội dung cuối cùng tôi muốn kể, cũng là phim gây cảm hứng cho tôi viết cái bài này, chính là câu chuyện người đẹp – quái vật trong Tale of Tales (2015). Mang cái tên rất cổ tích, nhưng lại không thích hợp cho trẻ em xem. Phim là sự kết hợp có nhiều câu chuyện cổ tích với nhau, nhưng mỗi tuyến có một ý nghĩ và nhân vật chính khác nhau. Ở đây, tôi chỉ kể về người đẹp – quái vật.

Nàng là một công chúa, được cưng chiều, mơ ước có một người chồng đẹp trai tài giỏi, như hoàng tử hoặc hiệp sĩ, nhưng việc kén rể bằng biện pháp kỳ quái của vua cha, đã khiến nàng phải lấy một quái vật. Vua cha nuôi một con bọ chét, nó trở nên khổng lồ, già và chết. Ông lột da nó, cho người đến cầu hôn đoán đây là con gì, ai đoán đúng sẽ cưới được nàng. Một quái vật đã đoán đúng. Nàng theo quái vật, sống rất khổ sở, muốn trốn. Sau đó, nàng được một nhóm những người làm xiếc, đi trên dây, cứu thoát bằng cách đi ngang qua miệng vực. Quái vật đuổi theo, bị cắt dây rơi xuống vực, không chết, giết hết đám người kia. Nàng đã cắt cổ hắn, tự giải thoát cho mình.

Nàng giết được quái vật. Vì quái vật yêu nàng.

Quái vật không biết nói, chỉ ra dấu, nhưng những hành động của hắn đều cho thấy tình yêu thương đối với nàng. Mặc dù quái vật là một kẻ thô kệch, nhưng sẽ cõng nàng trên lưng, nếu nàng không thể đi nổi, sẽ cho nàng ăn, nếu nàng đối. Quái vật sẽ tha thứ cho nàng, dù nàng bỏ trốn, dù nàng muốn giết hắn. Quái vật chỉ cần một chút sự đáp lại của nàng, sự hối hận của nàng.

Nhưng nàng không cần tình yêu của hắn. Nàng muốn có tự do.

Khi xem phim, tôi đã nghĩ rằng có thể người đẹp sẽ yêu quái vật, vì dù sao nó cũng mang cái tên cổ tích, nhưng không phải, cổ tích này dành cho người lớn, như hiện thực tàn nhẫn của cuộc đời.

.